Няма да има глоби за аптеките при пропуски по верификацията на лекарствата, докато системата не заработи в пълен обем, обещаха от Министерство на здравеопазването. Единната европейска система за контрол на лекарствата е задължителна за всички страни в съюза и стартира официално на 9 февруари, но до края на 2019 година ще тече период на плавен преход по включването на нови участници в нея и нормализирането на работата й.


До момента в българската система има над 10 млн. опаковки и над 1500 аптеки, съобщиха от Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ). Системата предвижда всички опаковки на медикаментите, отпускани с рецепта, да се произвеждат с уникален идентификационен код, чрез който се проверява и доказва техният произход. Единната европейска система за верификация на лекарствата се създава в изпълнение на Директива 62 на ЕС от 2011 г. и Делегиран регламент 161 на ЕС от 2016 г., насочени срещу проникването на фалшиви продукти в законната мрежа на лекарствоснабдяване. Всички национални системи са свързани в европейски хъб. 


„Успешно развихме и стартирахме европейския хъб. Създадохме система, която позволява на фармацевтичните производители да се съобразят с Директивата и Делегирания регламент. Пътят е построен и сега е ред на всички участници да поемат по него”, обясни генералния директор на Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO) Андреас Уолтър. Той гостува у нас за старта на системата и даде висока оценка за готовността на страната ни да се включи в общия европейски проект. По данни на БОВЛ в българската система за верификация на лекарствата вече са сериализирани над 10 млн. опаковки лекарства, участват над 1500 аптеки, от които 96 болнични, над 70 търговци на едро, 180 притежатели на разрешение за употреба, 15 сертифицирани ИТ доставчика. „През 2019 г. ще има плавен преход към сериализирани опаковки и изчистване на техническите затруднения на участниците в лекарствоснабдяването, което няма да доведе до спиране отпускането на лекарства“, подчерта отново Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).


От Изпълнителната агенция по лекарствата, които контролират процеса по верификация поясниха, че тепърва ще се уточнява реалният брой на аптеките, които нямат достъп до интернет и компютър, но заради въвеждането на касовите апарати от НАП, системата за верификация и системата за проследяване на лекарствата, ще бъде необходимо аптеките да се приведат в съответствие. „Целта не е да се налагат санкции, а системата да заработи, за което ИАЛ също оказва пълно съдействие на участниците в системата на лекарствоснабдяването“, обясни и директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) Богдан Кирилов.


Дни след старта на системата за верификация на лекарствата, у нас ще бъде пусната в експлоатация и електронната система за контрол върху паралелния износ на медикаменти. От 12 февруари в нея трябва да подават информация за движението и количествата на лекарствата всички участници в лекарствоснабдяването – от фармацевтите до производителите, както и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Министерството на здравеопазването. Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще следи наличностите в страната. За да се установи дали има недостиг на определени лекарства, търговците на дребно и дистрибуторите всеки ден ще трябва да отчитат продадени и получени количества за лекарства с рецепта от Позитивния лекарствен списък. В ход е и обществената поръчка за изработване на електронна рецепта, която ще е част от бъдещата национална интегрирана информационна система в здравеопазването.