Националният учебен център на Българския червен кръст в партньорство с център за професионално образование стартира обучение по професия „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” трета степен на квалификация.

 

Обучението предстои на 25 ноември 2022 г. и ще се проведе по програма, съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО, с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра, дневна форма на обучение (съботно-неделна). 


 

Първият семестър включва теоретична подготовка, вторият - практическа, а третият - стажантска програма, която ще се провежда в Центъра за спешна медицинска помощ – София.

 

Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията.

 

Срокът за подаване на документи е до 24 ноември 2022 г., като подробностите относно цената на обучението и мястото на записването са достъпни на официалния сайт на БЧК.

 

За повече информация желаещите могат да се свържат с телефонните номера 0879 86 44 67, 0876 44 97 25, 0882 98 89 02 и 0889 60 12 20 и на имейл адресите progressiznanie@gmail.com и nulc_lozen@redcross.bg.

 

Първите парамедици в България вече се дипломираха от Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия (ВМА). 

 

Седем курсисти успешно преминаха теоретичната и практическа част от държавния изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”.

 

Парамедикът е медицински специалист, който е специализиран в спешно лечение. Той не е лекар, медицинска сестра или здравен асистент. Работата му е да осигури животоспасяваща грижа за пациента, докато му бъде осигурена лекарска помощ.

 

Парамедиците работят под наблюдението на лекар, като е възможно да комуникират с него по телефона, радиото или друго средство за връзка.

 

При повикване парамедиците могат направят CPR, да използват дефибрилатор, да освободят дихателните пътища, да използват механични дихателни устройства, да проведат основни медицински изследвания. 

 

Имат право и да интерпретират резултатите от тестовете, както и да дават антидоти, в случай, че пациент е предозирал с лекарства или се е натровил.

 

Референции:

MD, Brennan, Dan. What Is a Paramedic? WebMD - https://www.webmd.com/a-to-z-guides/what-is-a-paramedic