Българският червен кръст пое председателството на мрежата за взаимопомощ на националните дружества от Югоизточна Европа „Съседите помагат първи“. Хърватският червен кръст отговаряше за председателството от създаването на Мрежата през 2017 г.

 

“Приемаме тази отговорност с убедеността, че ще се справим достойно и когато на свой ред предаваме председателството на следващото Национално дружество, ще можем да се похвалим с добре свършената работа. Нашата задача е да помагаме и ние ще продължим да го правим, а когато сме обединени, сме още по-силни”. Това каза по време на церемонията председателят на БЧК акад. Христо Григоров.


 

От своя страна, ръководителят на Хърватския червен кръст Роберт Маркт подчерта, че е изключително щастлив да предаде щафетата именно на Българския червен кръст, защото той е едно силно Национално дружество, което ще продължи започнатото от Хърватския червен кръст и ще го надгради.

 

На събитието присъстваха генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов, зам. генералните директори д-р Славита Джамбазова, д-р Надежда Тодоровска и Красимира Николчева, главният секретар на организацията д-р София Стоименова, представители на Българския и на Хърватския Червен кръст.

 

БЧК работи активно за засилване на регионалното взаимодействие от 2004 г., когато е подписано и първото многостранно споразумение за ролите и процедурите при взаимна помощ между националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец на Балканите.

 

Днес, в „Съседите помагат първи“ членуват 12 национални дружества, а 6 са със статут на наблюдатели. В случай на бедствие или кризисна ситуация, след  отправено искане за помощ, те могат да мобилизират допълнително финансов, технически и логистичен ресурс, в подкрепа на засегнатата страна и да подкрепят нейното Национално дружество, в допълнение към инструментите на МФЧК/ЧП.

 

Всички дейности, свързани с бедствия и кризи, както и сътрудничеството в рамките на мрежата „Съседите помагат първи“, се осъществяват в съответствие с насоките на МФЧК/ЧП, а сред основните приоритети е залегнала и стандартизацията на обучението на доброволците и служителите на Червения кръст, участващи в овладяването на извънредни ситуации.

 

Червеният кръст, роден от желанието да оказва помощ без дискриминация на ранените по бойните полета, се стреми чрез своите международни и национални форми на проявление да предотвратява и облекчава при всички обстоятелства човешките страдания.