Българският червен кръст раздаде близо 47 000 броя хигиенни пакета на многодетни семейства и хора в неравностойно положение. Доброволци на организацията обучават деца как да спазват добра хигиена и да бъдат здрави.

 

Сто и дванайсет хигиенни пакета получиха вчера деца от 1 до 4 клас в училище СУ „Христо Ботев” в Бургас. Всеки хигиенен пакет е индивидуален и включва дезинфектант за ръце, предпазни маски за лице за многократна употреба, сапун, паста и четка за зъби, шампоан, мокри кърпички и прах за пране.


 

Учениците преминаха и открит урок за начините как да се предпазят от редица заболявания и как да подобрят здравния си статус и хигиена. 

 

Посещението се осъществява в рамките на инициативата „Ти решаваш“ по комплексната програма „Дейности в отговор на Covid-19“, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

 

Към момента, като част от програмата, са раздадени близо 47 000 броя хигиенни пакетa и са проведени общо 2 375 образователни сесии по различни теми, в т.ч. ваксините и ваксинационният процес, превенция на ХИВ, туберкулоза и спазване на добра хигиена. Дейностите са насочени към многодетни семейства, хора с увреждания и/или в неравностойно положение.

 

Предоставянето на хигиенните пакети и реализацията на здравно-образователните сесии се осъществява в 18 области и 86 общини в цялата страна от структурите на БЧК с участието на повече от 330 доброволци. Партньор на Червения кръст в тези дейности е Националната мрежа на здравните медиатори в България.

 

В рамките на инициативата „Ти решаваш“ представителите от Българския Червен кръст предоставят достоверна и актуална информация по отношение разпространението на Covid-19 у нас, както и разясняват възможните постковид симптоми.

 

Инициативата „Ти решаваш“ има за цел да ограничи разпространението на Covid-19 и да подпомогне най-засегнатите от вируса групи, като същевременно цели да бъде повишено ваксинационното покритие в страната. Чрез програмата се предоставя възможност всеки да се запознае с ползите от ваксините и ваксинацията и да вземе информирано решение.

 

Червеният кръст оказва безвъзмездна и безкористна помощ на хората в нужда.