Поредица тромави административни процедури бавят вкарването на българския пазар на нови животоспасяващи лекарствени терапии. Сигналът идва от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България. „Много нови терапии, които гражданите в повечето европейски държави получават, може да останат недостъпни за българските пациенти през 2019 г. Някои от тях дават повече възможности за лечение за хиляди пациенти, а в някои случаи може дори да са по-изгодни за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Повечето от години са утвърдени и широко използвани в повечето европейски държави“, пише в позицията на организацията.


В дългия списък с нови терапии за 2019 г. на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители са медикаменти за лечение на мултиплен миелом (раково заболяване на кръвта), ХИВ/СПИН, хроничен Хепатит С, шизофрения, псориазис и псориатичен артрит, захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим), епилепсия и болест на Гоше тип 1. Терапии се предлагат и за локално авансирал или метастазирал недребноклетъчен рак на белите дробове и локално авансирал или метастазирал уротелен карцином, за множествена склероза, остра лимфобластна левкемия, за лечение на възрастни пациенти с мултиплен миелом и др.


През септември 2018 г. Комисията по оценка на здравните технологии (ОЗТ) по различни причини не успява да проведе редица заседания, а е тази, която на базата на научни доказателства за терапевтичната полза, удължаване на продължителността на живота и подобряване качеството на живот, намаляване на усложненията от основното заболяване, ползи, представени чрез спечелени години живот, наличие или липса на алтернатива за лечение на заболяването, разходи за терапия с лекарствения продукт и сравнение на разходите за терапия с наличните алтернативи, трябва да реши дали да препоръчва заплащането на новите лекарства от НЗОК. „Въпреки вече проведеното през октомври заседание на Комисията, закъснението може да не даде възможност новите терапии да бъдат разгледани и оценени в предвидените срокове“, пишат от асоциацията.Според национално представително проучване на Alpha Research, изготвено по поръчка на Министерството на здравеопазването през юли-август 2018 г. във връзка с идеите за промени в здравноосигурителния модел, българските граждани посочват като едно от основните си очаквания към здравната система осигуряването на достъп до съвременна лекарствена терапия, наред с очакванията за високоспециализирано лечение и обновяване на болниците.