Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) се застъпва за акушерките. Една от основните цели  на организацията е да представлява своите членове,  да изразява и защитава техните права и интереси, да гарантира за тяхното образование, да осигурява продължаващо обучение и възможности за повишаване на професионалната им квалификация с цел гарантиране на качествени здравни грижи.

 

“Относно нашумелия в медиите случай с разменените бебета във Втора САГБАЛ „Шейново“, гр. София, считаме за крайно неприемливо тиражирането на хипотеза за вина на акушерките. Информацията, с която разполагаме към момента, е оскъдна и неясна, а изнесените факти си противоречат. Недопустимо е обществото да бъде настройвано срещу акушерското съсловие, без да има официално становище от разследващите органи. Вменяването на хипотетична вина ще урони авторитета на акушерките и ще подкопае доверието, с което се ползват сред жените. Само по себе си подобно деяние е опасно и застрашава  уникалната емоционална връзка, която се изгражда между раждащата жена и акушерките, което неминуемо ще рефлектира върху качеството на предоставяните грижи”, заявяват от БАПЗГ.


 

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи от години се бори и заостря вниманието на отговорните институции, обществото и политиците върху кадровата криза, която води след себе си до голяма натовареност на работещите в системата на здравеопазването, заявяват от БПАЗГ. За съжаление много от нашите предложения не бяха взети предвид. Днес се сблъскваме с един случай, който е в резултат на натрупаните проблеми в цялата система, на прилагането на остарели практики и липсата на стандарти по здравни грижи. Въпреки всичко, неприятният инцидент остава единичен случай, а не обичаен проблем, именно защото акушерките осъзнават своята ключова роля в протичането на бременността, раждането и следродилния период. Те продължават да работят със страст, да надграждат своите знания и умения и да се борят за подобряване на грижите за бременните и родилките, твърдят от БАПЗГ. Те припомнят, че на първо място мисията им е да задоволяват нуждите от здравни грижи за човека.

 

Организацията отказва да участва в медийни изяви преди да излязат експертните решения и преди да приключи досъдебното производство.