Националният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) се обърна към бъдещите народни представители, избирателите и отговорните ръководители на ведомствата в официално писмо. 

 

Според съвета е нужно национално съгласие и решителни действия за преодоляване на критичния недостиг на медицински сестри, акушерки, фелдшери, лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти.  


 

Асоциацията призовава всички политически партии да обявят за свой основен приоритет здравето на нацията и настоява политическите субекти да постигнат съгласие за незабавни, ясни и конкретни действия за запазване на здравните грижи за българите.

 

Първото желание е приемане на Национална стратегия за развитието на здравните грижи в Република България с конкретни срокове, финансово обезпечаване и отговорни институции.

 

Второто очакване е осигуряване на начална работна заплата за специалистите по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати.

 

Третата точка в писмото от БАПЗГ е приемане на стандарти за всяка от специалностите в направление „Здравни грижи“, които да включват необходимия брой медицински специалисти спрямо броя на пациентите, както и спрямо броя на децата и учениците в детските ясли, детските градини и училищата. 

 

Четвъртото искане на БАПЗГ е диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация. Задължително, обезпечено от работодателите и държавата, продължаващо обучение и гаранции за кариерно развитие в професията е петото желание на асоциацията.

 

В България работят около 23 000 медицински сестри, а на здравната ни система са нужни поне още 35 000. Акушерките у нас са около 4000, а са нужни поне още толкова, посочват от БАПЗГ.

 

Не достигат фелдшери, лекарски асистенти в екипите на спешните звена, в региони със затруднен достъп до медицинска помощ и здравни грижи. 

 

Системата на здравеопазване работи с недостатъчен брой медицински и рентгенови лаборанти, а броят на рехабилитаторите е крайно недостатъчен за възстановяване на пациентите след етапа на активно лечение. 

 

Средната възраст на специалистите по здравни грижи вече е над 55 години, а броят на кандидатите за тези професии продължава да е недостатъчен, въпреки включването на направление „Здравни грижи“ в списъка с приоритетните направления и отпускането на повече бройки за първокурсници по държавна поръчка.

 

За да се спаси съсловието от изчезване и за да не се застрашава националната здравна сигурност, са нужни решителни действия, апелират от БАПЗГ. 

 

За да се полагат качествени здравни грижи за пациентите, родилките, бебетата, децата, хората с хронични заболявания и всички, които се нуждаят от подкрепа и грижи,  са нужни незабавни и енергични промени и политика за привличане на млади хора към професиите от направление „Здравни грижи“. 


Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи желае Ангелите на милосърдието, както хората наричат медицинските специалисти, да не продължават да намаляват. В болниците да не се налага затварянето на отделения заради липса на медицински сестри и други медицински специалисти. 

 

Повече от 15 000 медицински специалисти за заразени с Covid-19, много о тях напускат системата и няма кой да ги замести. От своя страна, пациентите отчаяно се нуждаят от грижи. 

 

БАПЗГ нарича настоящите медицински специалисти “Героите на нашето време”

 

“В защитни облекла и маски, уморени и изтощени, продължаващи битката с предизвикателствата и трудностите, въпреки оределите професионални редици. Те са тези, които не жалят сили за своите пациенти, надмогвайки здравния риск и умората, неизменно до страдащите и нуждаещите се от лечение, подкрепа и квалифицирани здравни грижи. Защото знаят, че са призвани да дават Любов, Вяра и Надежда, че ще има Утре. И това Утре трябва да бъде по-добро от Днес!”,
пишат от асоциацията. 

 

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи отказва да носи отговорност за неблагополучията в здравната система.