Предложение за въвеждане на системата за спешни повиквания от автомобили „eCall“ беше гласувано на заседание на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент.

 
Системата дава възможност за автоматично изпращане на сигнал за пътен инцидент от съответния автомобил до най-близкия център за обслужване на спешни повиквания. В случай на тежко пътно-транспортно произшествие автомобилът, оборудван с eCall, автоматично ще задейства спешно повикване. 
 
Дори и ако пътниците не са в състояние да говорят, системата eCall установява гласов контакт с центъра за спешни повиквания. Операторът на центъра получава както гласовото повикване, така и минимален набор от данни. 
 
Системата eCall позволява спешните повиквания да се извършват без езикови затруднения посредством цифрови данни. Минималният набор от данни съдържа информация за местоположението и посоката на движение на автомобила. В същото време операторът има възможност да чува какво става в автомобила и да разговаря с хората, които се намират в него, ако това е възможно. Услугата се предвижда да бъде публична и напълно безплатна за всички шофьори в Европейския съюз.
 
Въвеждането на системата ще повиши безопасността на пътниците и ще допринесе за намаляване на сериозните наранявания и жертвите на пътно-транспортни произшествия. 
 
Цели се и подобряване на ефективността на центровете по спешна помощ. Когато те са незабавно уведомени и знаят местоположението на произшествието, могат да пристигнат по-бързо и да намалят риска от летален изход, обясни Илиана Иванова от групата на Европейска народна партия (ГЕРБ).
 
Проектодокладът предвижда системата eCall да обхваща целия Европейски съюз. Публичната система следва да бъде вградена в превозното средство и да се основава на телефон 112 и на общоевропейските стандарти, за да се осигури надеждна и достъпна услуга, която може да работи безпроблемно и да е оперативно съвместима във всички автомобили в цяла Европа, независимо от марката, държавата или действителното местоположение на автомобила. 
 
Докладът призовава държавите-членки и операторите на мобилни мрежи да приложат мерките за въвеждане на eCall най-късно до края на 2014 г.