Нов метод за хирургично лечение на сърдечна аритмия вече прилагат специалистите в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ във Варна. През Клиниката по кардиохирургия към лечебното заведение вече са преминали трима пациенти за оперативно лечение на митрален клапен порок, съчетано с криоаблация - един от най-съвременните методи за справяне с аритмията при предсърдно мъждене.

 

По тази техника се работи за първи път у нас. Чрез замразяване до -62оС по определени линии в предсърдията се прекъсват пътищата на аритмията, което води до възстановяването на нормалния синусов ритъм – последователно съкращение на предсърдията и камерите на сърцето, в над 80% от случаите.


 

Това от своя страна повишава с до 15% ефективността на сърдечната дейност.

 

Когато криоаблацията се прилага според определени в световната медицинска практика критерии – аритмия с давност не по-голяма от една година, умерено разширено ляво предсърдие и пристъпна или персистираща аритмия при предсърдно мъждене, в опитните центрове шансът за успех е близо 90%, обясняват специалистите.

 

Проф. Джеймс Кокс представя своята методика за оперативно лечение на аритмия при предсърдното мъждене през 1986 г. Нарича я Maze (лабиринт), поради сложността на разрезите на предсърдията. През 90-те години на миналия век индустрията създава технологии, които значително облекчават извършването на тази операция и тя става широко известна като „Cox-Maze IV procedure”.

NEWS_MORE_BOX

 

Предимствата на приложената от екипа на Клиниката по кардиохирургия криоаблация са доста. На първо място по този начин се замразявават тъканите по същите линии, както радиофреквентната аблация, но без да има опасност от нежелано увреждане на вътресърдечните структури.

 

Радиофреквентната аблация използва локализирано загряване на тъканите, а това може да увреди вътресърдечни структури, каквито са сърдечните клапи.

 

Механизмът позволява линиите за аблация да се завършат напълно, достигайки митралната и трикуспидалната клапи, тъй като е доказано, че дори 1 мм неаблирана тъкан може да е причина за неуспех от това лечение.

 

Чрез криоаблацията се затваря и отворът на “ухото на ляво предсърдие” – структурата, която е отговорна за над 80% от тромбоемболичните исхемични инсулти при хората. В същото време няма риск за увреждане на съседни несърдечни структури - например лежащия в съседство със сърцето хранопровод.

 

Разбира се, методиката има и своите слабости – не може да се прилага, ако не се използва машина сърце - бял дроб, т.е. ако се оперира на биещо сърце. За да се увеличи шансът за успех, трябва да се работи както върху лявото, така и върху дясното предсърдие, а това изисква повече време в операционната – около 10-15 минути по-дълго.

 

Повече информация от доц. Пламен Панайотов, ръководител на клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ и преподавател в Катедрата по хирургически болести в Медицински университет - Варна.