Асоциацията за инсулт и афазия, която е член на Национална пациентска организация, подготвя информационна кампания в рамките на месец октомври. Тя е посветена на Световния ден за борба с инсулта, който отбелязваме на 29 октомври. 

 

Инсултът е спешен неврологичен инцидент, при който бързата и навременна реакция може да предотврати инвалидизация и други здравословни усложнения на пострадалия. Идеята на кампанията на Асоциацията е хората, които не са медицински лица, лесно да идентифицират симптомите на инсулт. 


 

На първо място се проверяват ъглите на устата. Трябва да накараме пострадалия да се усмихне широко. Нормално ъглите трябва да се повдигнат симетрично. При инсулт едната страна не се повдига и има видимо изкривяване.

 

След това трябва да накараме човека да вдигне двете си ръце едновременно пред тялото и да ги задържи повдигнати. Нормално се вдигат симетрично и може да се задържат. При инсулт пострадалият не може да вдигне едната ръка/ вдига я бавно или след повдигането ѝ, тя постепенно пада.

 

Следващата стъпка в навременната проверка за симптоматиката на инсулт е да накараме човека да каже трите си имена или да повтори казаното от нас изречение. При инсулт човек “завалва” говора, говори бавно, бърка думи, трудно отговаря.

 

Тестът трябва да се направи възможно най-бързо, а след това незабавно да се позвъни на спешен телефон 112. Колкото по-бавно се транспортира болният в подходящо лечебно заведение, толкова по-голям е рискът от трайни увреждания, инвалидност и смърт.

 

Това е т. нар. британски алгоритъм за разпознаване на симптомите на инсулт. Нарича се “FAST” (Face, Arm, Speech, Time). FAST в превод на български означава “БЪРЗО” (Лице, Ръце, Говор, Време). 

 

Говорно-речевите нарушения (афазия), развитието на деменция, появата на епилепсия в напреднала възраст и чувството на депресия  са едни от най-честите последствия от инсулт.

 

В тази връзка Асоциацията за инсулт и афазия цели да се осигури пълноправни възможности за обучение и занимания за пациентите претърпели инсулт. Приоритетни е тяхното физическо, умствено и емоционално развитие.

 

Асоциацията работи за осигуряване на достъпна среда за инвалидите до всички обществени места.

Фокусът е подпомагане им да се върнат към нормален начин на живот. Това може да стане по редица начини, като често се налага посещение на терапевт, рехабилитатор, психолог, логопед.

 

Една от терапиите, които са силно ефективни в процеса на възстановяване на когнитивни и моторни функции при тези пациенти, е арт-терапията. В рамките на конгреса на Българската Асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (БАНХМ) Асоциацията за инсулт и афазия участва с изложба на картини на преживялата инсулт Донка Димитрова. 

 

Мерките за превенция на инсулт са редовно проследяване на артериалното налягане, кръвната захари холестерола. Физическата активност и спазването на здравословен режим на хранене с цел избягване на наднормено тегло са изключително важни за предотвратяване на неврологичния инцидент. Намаляването на алкохола и цигарите също има важна роля. 

 

В рамките на информационната кампания на Асоциацията ще бъдат разпространявани информационни и обучителни материали, включително и видео клипове, за това как навреме да бъде разпознат инсултът и значението на бързата реакция от гледна точка на предотвратяване на последващи усложнения.

  

Мисията на Асоциацията за инсулт и афазия е да се осигури повече гласност на стратегиите и мерките за превенция, както и да бъде образувано обществото за симптомите на инсулта и начините за подпомагане на живота след инсулт.