В средния месечен бюджет на лечебните заведения за 2022 г. да се включат всички реално извършени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) плащания. В бюджета да са включени и начислените средства за декември, 2020 г., които са авансово платени през същия месец. 

 

Предложението е на Асоциацията на университетските болници в Република България и бе отправено към управителя на Здравната каса проф. д-р Петко Салчев. 


 

Дискусията се отвори на среща между представители на организации на университетските лечебни заведения за болнична медицинска помощ и ръководството на Националната здравноосигурителна каса. Както стана ясно поводът за срещата бе финансирането на болничната помощ в условията на кризата, причинена от Covid-19.

 

В подробности предложението се състои в извършване на корекция в определената стойност на заплащане на клиничните пътеки, клиничните и амбулаторните процедури. Предлага се и допълнение и изменение на Методиката за определяне размера на сумите, заплащани от НЗОК за изпълнителите на медицинска и дентална помощ на медико-диагностични дейности за работа в неблагоприятни условия, вследствие на епидемичната обстановка. 

 

Причината за желаните промени са засилващата се пандемична обстановка от Covid-19, увеличаването на цените на всички медицински консумативи, разходи за електрическа енергия, храна и отопление. От Асоциацията смятат, че ако корекцията не се направи, болничните заведения ще претърпят огромни финансови загуби и това ще се отрази на качеството на работата. 

 

Изменението на Методиката за определяне размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнителите на медицинска и дентална помощ, се отнася до тези, които през отчетния месец са имали не по-малко от 10% от определените със заповед от Регионална здравна инспекция болнични легла за лечение за пациенти с Covid-19. Те да следва да получат 100% от утвърдените с решение на НЗОК месечни стойности

 

Още - да се създаде брутно допълнително трудово възнаграждение при подаване на декларация. Това означава, че нетното допълнително възнаграждение следва да е 1 200 лв, съгласно националното законодателство. При данни за заболеваемост над 600 на 100 000 население сумата се увеличава на 1 500 лв. 

 

Отново да се изплащат по 1 200 лв на медицинския и немедицинкия персонал, извършвал пряко дейностите по наблюдение, диагностика и лечение на Covid пациенти, за изработена половин или цяла месечна норма за продължителност на работното време.

 

При изработена по-малко от половината месечна норма да се смята като процент на изработеното време от месеца, умножено по 1200 лв.

 

Това е вписано в официалното писмо от председателя на Асоциацията на университетските болници в Република България проф. д-р Красимир Иванов, дмн, и е адресирано до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, управителя на Националната здравноосигурителна каса проф. д-р Петко Салчев и председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров.