Националната асоциация на децата с диабет заплаши здравните институции, че ще заведе дело срещу България в Европейския съд за правата на човека. То ще бъде основно за възрастова дискриминация, поради решението на държавните здравни власти пациентите с диабет у нас да се разделят на малки и големи.

 


В България болните с диабет са около 500 000. От тях поне 200 000 все още не са диагностицирани. Децата, засегнати от заболяването, са приблизително 3000.

 Преди един месец Националната асоциация на децата с диабет изпрати отворено писмо до здравните институции, но те така и не са отговорили. В него пациентите излагат проблемите, свързани с качественото лечение на диабетно болните в България, и съответно предложения за намиране на тяхното решение.

 


На пациентите до 18 години се полагат 1110 тест-ленти за измерване на кръвна захар, а на пациентите след 18 г. се полагат 150 ленти. „Ненормално е пациентите да се делят на малки и големи. Да се лекуват по един начин до 18 години, а с навършване на тази възраст да бъдат лишавани от качествено лечение. На първо място намаление на крайно необходимите тест-ленти за измерване на кръвна захар, с помощта на които се извършва контролът на инсулина. Ненормално е в една „социална държава”, член на Европейския съюз, хронично-болни да доплащат за своето животоподдържащо лечение. Това обрича на бързи усложнения, инвалидизации и смърт всички по-бедни пациенти!“, се казва в отворено писмо, което Асоциацията на децата с диабет изпрати на 1 декември до министър-председателя, здравния министър, председателя на Комисията по позитивен лекарствен списък към МЗ, председателя на Комисията по здравеопазване към НС, директора на НЗОК и медиите.


 


С откритото писмо диабетно болните дават последен шанс на здравните институции у нас. Ако до 20 декември няма поет ангажимент от тяхна страна, ще започнем дело, твърдят от пациентската организация.
 Ако възникнат проблеми или затруднения в лечението на диабетно-болните българи техните представители ще информират за това Международната диабетна федерация, Световната здравна организация и Комисията по здравеопазване към Европейския парламент.