"Някои от новите терапии са животоспасяващи, дават повече възможности за лечение, а в някои случаи може дори да са по-изгодни за НЗОК". Това заяви директорът на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) Деян Денев по повод мораториума върху новите лекарства. 

 

В официална позиция на асоциацията пише, че лекарствата, които мораториумът ще засегне, са нови за България, но са разрешени за употреба от Европейската агенция за лекарства преди средно 3 години. Медикаментите са достъпни за пациентите в средно 15 държави от ЕС, като се заплащат от обществени фондове. „Тези терапии са препоръчани за заплащане на базата на оценка на здравните технологии на основата на достатъчно доказателства за терапевтичната полза от тях, за това че доказано удължават продължителността на живота и подобряват качеството му или намаляват усложненията от основното заболяване. В определени случаи липсва алтернатива за лечение на заболяването или разходите за терапия с лекарствения продукт в сравнение на разходите за терапия с наличните алтернативи са пониски. За засегнатите терапии са сключени или предстои сключване на договори за отстъпки с изгодни за НЗОК условия“, допълват от ARPharM.


 

От асоциацията уточняват, че някои от медикаментите се използват за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), раково заболяване на кръвта и костния мозък. Те дават нови възможности лечение на пациентите с хронична лимфоцитна левкемия  със съпътстващи заболявания, за които терапевтичните възможности на лечение са ограничени или които не се повлияват от досегашните терапии. Такива са Obinutuzumab и Venetoclax

 

Obinutuzumab е разрешен за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 3 години и половина, през юли 2014 г., и се реимбурсира в 17 европейски държави - Словакия, Испания, Словения, Белгия, Чехия, Финландия, Дания, Великобритания, Германия, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Холандия, Полша, Португалия, Швеция.

NEWS_MORE_BOX


Venetoclax е разрешен за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 1 година, през декември 2016 г., и се реимбурсира в 11 европейски държави - Германия, Великобритания, Италия, Холандия, Дания, Австрия, Гърция, Словения, Унгария, Чехия, Словакия.

 

Припомняме, че пациенти ще излязат на протест по повод мораториума за лекарства. Той ще се състои на 9 декември на площада пред Народното събрание. Началото му е в 11 часа. 

 

Списъкът на всички лекарства, засегнати от мораториума, може да намерите на сайта на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България.