В краткосрочен план вливането на агенции към Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) - Фондът за лечение на деца в чужбина и Изпълнителна агенция по трансплантации към новата мегаагенция Медицински надзор, е по-скоро полезно и олекотява административната тежест, смята здравният икономист Аркади Шарков.


В студиото на Bloomberg TV Bulgaria той коментира бюджетът за здравеопазване за 2019 г., който нараства с 490 млн. лв. повече, като достига стойността от 4,5 млрд. лв. „Средствата се разпределят най-вече за болнична помощ, както и за медикаменти“ споделя Шарков.


Важен момент в новия здравен бюджет е обновяването на медицинските стандарти, както и идеята медицинските услуги и клиничните пътеки да бъдат остойностени на централно ниво. „Прехвърлянето на средствата на НЗОК от перо в перо доскоро ощетяваше едни страни за сметка на други – трябва да се постигна равновесие в тази посока. Тази година бюджетът за медикаменти е разделен на няколко пера и тази диференциация позволява на всички пациенти да имат еднакъв достъп до медикаменти, що се касае до това, което бюджетът финансира“, отбелязва Аркади Шарков.Що се отнася до финансовия контрол медицинската част е важен сегмент от целия процес, коментира той - но тя касае стандартите и нуждите на всяка една от лекуващите специалности. Разделението е нужно, защото всеки един финансов процес по управление следва да има бюджетна и разплащателна страна и трябва те да бъдат уравновесени като стойности, а покачването им да се аргументира.


Пред Bloomberg TV Bulgaria здравният икономист акцентира и върху това, че ефективността на даден медикамент трябва да се уточнява чрез електронна система. „Това, че вече се говори за разходоефективен модел при медикаментите, е положително“, добавя той. Гостът е категоричен, че диалога между НЗОК и политиците не е достатъчно кохерентен.


Преди дни със 108 гласа „за“, 62 „против“ и 10 въздържали се парламента прие на първо четене бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване за 2019 г.