Аптеките нямат основание да искат доплащане за аналогови инсулини от пациенти, заявяват от международната компания-притежател на разрешение за употреба в писмо до Министерство на здравеопазването. То е във връзка с информация в медиите, че при получаване на инсулин аптеките са изисквали доплащане от страна на пациенти. 

 
Представителството на международна компания-производител на аналогови инсулини  информира, че е предприела всички необходими мерки, за да не се допусне хората да доплащат нейни лекарства, заплащани от здравната каса. 
 
В периода 18-20 септември тази година компанията е организирала официални срещи с всички дистрибутори с цел уведомяване за предстоящата промяна в стойността, заплащана от НЗОК за аналоговите инсулини на фирмата. На тези срещи компанията е заявила, че ще компенсира аптеките с разликата в стойността на съответните лекарства, налични в аптечната мрежа към 01.10.2012 г. 
 
Дистрибуторите са поели задължението да уведомят за предстоящата промяна търговците на дребно в аптечната мрежа, с които имат договорни взаимоотношения. Те са се ангажирали също така да изискат от тях информация за наличните към 1 октомври количества от тези лекарства. 
 
Допълнително в края на септември са подписани анекси към договорите между компанията-производител и дистрибуторите, с които се регулира механизма за предоставяне на договорените с НЗОК отстъпки за конкретните медикаменти, валидни от 1 октомври. 
 
Освен въпросната компания, още един производител на инсулини е предоставил допълнителни отстъпки от стойността на лекарствата, за които имат сключени договори с НЗОК.