Антибиотичната резистентност като сериозен проблем за общественото здраве бе в центъра на осмото издание на практическия курс от поредицата OTORHINOLARYNGOLOGIA PRACTICA, който се проведе в МУ-Варна. Нерационалната употреба на антибиотиците е тревожна тенденция в целия свят, а при настоящите темпове на развитие до 2050 г. антибиотичната резистентност може да доведе до 10 млн. смъртни случаи в световен мащаб и до огромни финансови загуби, споделиха притесненията си УНГ специалистите.


Курсът стартира още през 2005 г. и днес е набрал широка популярност в съсловието. Във фокуса на събитието тази година бе темата „Антибиотична терапия на най-често срещаните възпалителни заболявания на УНГ органите“. Д-р Гален Шиваров, Началник отделение УНГ в МБАЛ „Св. Анна“-Варна, запозна участниците в курса с „Рационално терапевтично поведение при тонзилити и тонзилофарингити“, а доц. д-р Николай Сапунджиев презентира темата „Терапевтични подходи при лечението на острия риносинуит“. С практически ориентирана лекция се представи и доц. д-р Цветан Велинов, Началник „Лаборатория по микробиология" на УМБАЛ „Александровска“/Медицински факултет-Бургас.


Форумът стана повод и за вълнуваща среща на доайена на Българската оториноларингология – проф. Иван Ценев (на снимката) с негови ученици и колеги. Той представи на аудиторията „Хирургично лечение на възпалителните заболявания на средното ухо“. Проф. д-р Ценев е пионер в областта, носител е на множество отличия на Български лекарски съюз, МУ-София и е първият хирург провел кохлеарна имплантация у нас още през 1999 г.Неговият професионален и академичен път са тясно свързани с МУ-Варна и логично бе удостоен от академичното ръководство на университета с плакет „SIGNUM LAUDIS“ за принос в научноизследователската дейност и академично развитие на преподаватели от МУ-Варна и други университети в България.


От името на академичната общност на МУ-Варна отличието бе официално връчено от проф. д-р Явор Енчев – ръководител на Катедра по неврохирургия и УНГ болести на МУ-Варна. Развълнуван от признанието, проф Цанев се обърна към присъстващите с думите: „Четете, трябва да се чете всеки ден, не допускайте да има ден, в който да не сте свършили нещо!“