Министерството на здравеопазването е с крачка напред към  постигането на консенсус за медицинската експертиза, удовлетворяващ всички страни. Това стана ясно след срещата на здравния министър Кирил Ананиев с представители на организации на хората с увреждания. Медицинската експертиза при лица с множество тежки заболявания е единственият спорен момент, но екипът на ресорното ведомств е набелязал няколко варианта. 


„Публикуваме на сайта на МЗ отново Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. До 23 април ще предоставим на национално представителните организации на хората с увреждания сравнителен анализ между сега действащата Наредба за медицинската експертиза и предложенията за промяна на Министерство на здравеопазването“, коментира Кирил Ананиев. 


Здравно министерство ще публикува и самата Наредба за обществено обсъждане. Гражданите ще могат да направят своите предложения в рамките на 30 дни. Предвидено е и обществено обсъждане, след което ще бъде направена окончателна ревизия на текстовете.Вицепремиерът Валери Симеонов изрази задоволството си от възстановяването на диалога и от единомислието по отношение преустановяването на злоупотребите в системата на медицинската експертиза, съобщиха от министерство на здравеопазването. 

 

NEWS_MORE_BOX


„Постигнахме съгласие с вицепремиера Симеонов и министър Ананиев, че трябва да се обърне специално внимание, за да не бъдат ощетявани хората и да не отиват в по-ниски групи, защото знаете има много тежки увреждания, които не могат да бъдат диагностицирани само на едно общо заболяване“, каза Адриана Стоименова, изпълнителен директор на Центъра за психологически изследвания и представител на организациите на хората с увреждания.