Приоритетите на Министерството на здравеопазването в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, бъдещият Регламент за оценка на здравните технологии и европейските референтни мрежи от високотехнологични болници бяха сред темите. Това бяха основните теми, които министър Кирил Ананиев обсъди с европейския комисар по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис.


По думите на министъра, рамките на председателство на Съвета на ЕС, България ще съдейства за изграждането на добра основа за бъдещи дискусии по предложението на ЕК за Регламент за оценка на здравните технологии. 

 


Внедряване на системата за предотвратяване на навлизането и разпространението на фалшифицирани лекарства в законната дистрибуторска верига, в изпълнение на Директива 2001/83/ЕО, бе друга тема, която обсъдиха двете страни.

 

От Министерство на здравеопазването обявиха, че комисар Андрюкайтис е изразил подкрепа за приоритетите на Българското председателство в областта на здравеопазването – здравословно хранене при децата и по-добър достъп до лекарства. Според него темата за здравословното хранене при децата трябва да е на челно място в дневния ред на Европа.

 

Кирил Ананиев и Витянис Андрюкайтис коментираха и участието на България в европейските референтни мрежи от високотехнологични болници, които предлагат възможности за високоспециализирано лечение в държави-членки на ЕС. Комисарят подчерта важността от изграждане на по-добри връзки между лечебните заведения и националните здравни системи, осигуряване на оперативност между европейските референтни мрежи, както и подобряване осведомеността за пътя на пациентите до болничните заведения, участващи в тези мрежи. От своя страна министърът посочи, че страната ни ще разполага с шест експертни центрове за редки заболявания. Те ще бъдат част от европейските мрежи. Един от приоритетите на настоящия екип на МЗ е изграждането на електронно здравеопазване, което ще обхване цялата здравна система и ще осигури свързаност между всички звена в нея, което ще бъде предпоставка за пълноценно взаимодействие със здравните системи на държавите-членки на ЕС, стана ясно от думите на Ананиев.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В отговор на въпрос на комисар Андрюкайтис за внедряване на система за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига за доставка в изпълнение на изискванията на Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета през 2019 г., Кирил Ананиев посочи, че екипът му ще направи всичко възможно за стартиране на системата в срок.