Отделението по неонатология в УМБАЛ „Пловдив“ търси да назначи акушерки / медицински сестри с гарантирано добро възнаграждение. От кандидатите не се изисква наличие на трудов стаж, те могат да бъдат и стажанти.

 

Проявилите интерес могат да позвънят за повече информация и контакт на следните тел. номера: 032/ 905 306
032/ 905 405
032/ 905 463

 

Отделението по неонатология на УМБАЛ „Пловдив“ функционира като основна структурна единица. То разполага с 46 неонатологични легла и осигурява високо стандартна медицинска грижа както за здрави новородени, така и за нуждаещите се от специална грижа и интензивна терапия.

 

Дейността на отделението е разпределена на няколко звена: за здрави новородени; за интензивно лечение за новородените със значителни отклонения от нормата и звено за специални грижи за недоносени.

 

Отделението извършва съвременна и качествена диагностична и лечебна дейност. В него работят 9 лекари, от които 4-ма специалисти по неонатология, 24 специалисти по здравни грижи.

 

Високата професионална компетентност на медицинския персонал позволява извършване на разнообразни дейности с високи медицински резултати. Отделението е с утвърдена позиция като специализирано звено по неонатология с висок публичен и професионален авторитет, с оценка „Отличен" при акредитациите. Негово дългогодишен ръководите е д-р Диана Аргирова.

 

Отделението притежава окомплектованост на всички сектори със съвременна апаратура за диагностика и лечение на новородени, включително и единствения за Пловдивска област сектор звено за специални грижи, сключен договор за работа по всички клинични пътеки в областта на неонатологията, широк „портфейл" от терапевтични дейности с високо качество и медицинска ефективност, сравними с водещите неонатологични звена и пр.

 

Отделението има номинация "Златна ябълка" на  Национална мрежа за децата – класация, отличаваща личностите и организациите, работещи за живота и благосъстоянието на българските деца.