Съвременния подход за диагностика, активно и продължаващо лечение на сърдечната недостатъчност дискутират водещи кардиолози от България, Европа и САЩ на най-голямото научно събитие, посветено на сърдечната недостатъчност „Heart Failure Update 2023“. Това е третото издание на научния симпозиум, в който се обсъжда качеството на живот на пациентите със сърдечна недостатъчност, чийто брой нараства в държавите в Европа. Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за смътността в България, което може да се обясни със застаряването на населението, но и с успехите на медицината в други области и в частност в кардиологията.


Научното събитие се организира от Дружеството на кардиолозите в България и работна група по сърдечна недостатъчност, ръководена от проф. д-р Пламен Гацов с подкрепата на Асоциацията по сърдечна недостатъчност на Европейското дружество на кардиолозите. 

 


В „Heart Failure Update 2023“ са се включили 300 специалисти, като събитието протича от днес до 4 юни, неделя.


Висок интерес за научната общност представляват съвместните сесии с European Hearth Journal и Европейската сърдечна асоциация.

Сред утвърдените имена на лекторите са проф. Джузепе Росано, председател на Асоциацията по сърдечна недостатъчност на Европейското дружество на кардиолозите, проф. Петър М. Сеферович, бивш председател на Асоциацията за сърдечна недостатъчност, проф. Щефан Анкер от Университета Шарите, Берлин, Германия, проф. Марк Алън Пфефър и проф. Скот Соломон от Университета Харвард, Бостън, Масачузетс и др. 

 

Сред изтъкнатите участници от България са проф. Пламен Гацов, проф. Мария Токмакова – член на научния комитет на форума, проф. Федя Николов - началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛ “Свети Георги” в Пловдив, членовете на Управителния съвет на  ДКБ - доц. Васил Трайков – председател, проф. Кирил Карамфилов – бъдещ председател, проф. Иван Груев – научен секретар на дружеството, проф. Йото Йотов, проф. Асен Гудев – бивш председател, проф. Арман Постаджян, проф. Иво Петров, проф. Елина Трендафилова, проф. Нина Гочева – главен редактор на научното списание „Българска кардиология“, проф. Чавдар Шалганов – заместник-главен редактор на сп. „Българска кардиология“ и др. 

Програмата включва 10 тематични сесии, 3 фокус-лекции, дебати, обсъждане на клинични случаи. 

 

HFU_Programa A5 (bgcardio.org)