Доц. Асена Стоименова е новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. До миналата седмица тя беше член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

 

Доц. Стоименова замени на поста директор на агенцията доц. Кирил Ненов, който оглави ИАЛ през ноември 2013 г.


 

Доц. Стоименова е завършила фармация във Фармацевтичния факултет на Медицински университет - София. Притежава специалност по мениджмънт (Технически университет, София) и организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика (Фармацевтичен факултет, Медицински университет-София).

 

Доц. Стоименова е доктор по фармация и одитор по системи за управление на качеството, изградени по принципите на ISO 9001:2008.

Председател е на Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз.

NEWS_MORE_BOX

 

Професионалният си опит е добила работейки в и за водещи фармацевтични компании като Novo Nordisk A/S, N.V. Organon, Wyeth и Pharma Nord.

Работила е като мениджър по управление на качеството в Санита АД и СТИНГ АД. Изгражда системи за управление на качеството в СТИНГ АД, Аквахим ЕООД, Егис България ЕООД, МС Фарма и други.

 

От края на 2008 г. е преподавател (последователно старши асистент и главен асистент) в Катедра по Организация и икономика на фармацията, Фармацевтичен факултет, Медицински университет-София.

 

Омъжена, с две деца.