Средно 701 дни са необходими на една нова терапия да достигне до онкологично болните пациенти в България. Средните дни за европейския съюз са 545 (със 156 по-малко). 

 

За 2021 г. на световния пазар в сферата на онкологията са пуснати над 20 иновативни терапии, а за периода 2012-2021 техният брой е 169.


 

Данните сочат, че през 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз (ЕС) са диагностицирани с рак, а други 1,3 млн. души са загубили живота си вследствие на заболяването. 

 

Очакванията на Международната агенция за изследване на рака са до 2035 г. смъртните случаи да нараснат с 24%, което ще превърне рака във водеща причина за смърт в ЕС.

 

Шейсет и осем процента (68%) от лекуваните пациенти с рак на гърдата в България са били диагностицирани в стадий II и III и едва 12% в стадий 0-I. Сходна е ситуацията и в Румъния.

 

Във Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания процентът на пациентите, диагностицирани в ранен стадий на заболяването, е 27%.

 

“Тези данни за пореден път показват липсата на адекватна превенция и работещи скринингови програми в страната. Ако имахме такива, щяхме да диагностицираме рака на гърдата, както и много други заболявания, в доста по-ранен стадий. 

 

Надяваме се с приемането на Националния противораков план и стартирането на дейностите по него, да обърнем тази статистика, както и да осигурим равен достъп до съвременно лечение за всички граждани в страната“, обясни председателят на Българското онкологично дружество проф. Асен Дудов. 

 

Данните станаха ясни от доклад на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (ЕФФИА), изготвен от мултинационална американска здравна компания. 

 

Той бе представен на дискусия между представителите на Националния онкологичен алианс по инициатива на Българското онкологично научно дружество. 

 

Участниците обсъдиха и основните цели и приоритети, заложени в Националния противораков план, както и оставащите стъпки до неговото финализиране и приемане от страна на Министерство на здравеопазването.

 

Адвокатът на Българския лекарски съюз Даниел Колев, заяви, че съсловието осъзнава сериозността на проблема и ще бъде “верен партньор и съмишленик” на заинтересованите от него страни. 

 

“Искрено се надявам със съвместни усилия да успеем да насочим вниманието на обществото към него, да успеем да ангажираме населението на страната ни и то да стане активен участник в превенцията и профилактика не само на онкологичните заболявания, а изобщо”, допълни той.