Проверка в информационните масиви на Националната агенция за приходите показа, че повече от 70 % от студентите имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца.
 

 

В един от най-големите университети в страната от 1629 студенти, приети в 1 курс през есента на 2009 г., 1124 имат неплатени здравноосигурителни вноски.
 


 

Обикновено учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври.
 

 

В диапазона юли - септември те не се осигуряват от републиканския бюджет, от който се плащат вноските на учениците и студентите, защото не попадат в нито една от двете категории. Затова, за този период, трябва да внесат здравноосигурителните си вноски за своя сметка.
 

 

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. Така не малко студенти могат да се окажат без право да ползват безплатните здравни услуги, осигурени от Националната здравно-осигурителна каса.
Проверка на здравноосигурителния статус може да се направи на сайта на НАП – www.nap.bg , а също на тел. 070018700, на цената на един градски разговор или в офисите и териториалните дирекции на приходната агенция.