9 ½ години е средният период от диагнозата за хронично възпалително чревно заболяване до откриването на колоректална дисплазия. Този извод е направен от изследване на гастроентеролога д-р Христо Вълков от нашата болница УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, чиито други заключения бяха представени днес от Клиниката по гастроентерология по полод Световния ден на възпалителните чревни заболявания. Други заключения са:


    • При 7% от пациентите с хронични възпалителни чревни заболявания предраковите лезии могат да преминат в колоректален карцином;
    • Тези предракови лезии най-често се локализират в ректума и левия колон и обикновено са под формата на полипи; 
    • Най-честият тип предракови лезии при хронично възпалително чревно заболяване са колоректалните аденоми. 

 


Изследването на д-р Христо Вълков включва няколко отделни проучвания и общо 470 хоспитализирани за период от 9 години с възпалително чревно заболяване пациенти на Клиниката по гастроентерология на ИСУЛ. Научният труд е реализиран под ръководството на проф. д-р Пламен Пенчев и съдържа задълбочен статистически анализ за установяване на честотата на рак на дебелото черво при пациентите с хронични възпалителни чревни заболявания.  В резултат на работата д-р Вълков извежда кои са най-честите локализации и при кои пациенти има най-висок риск от развитие на коварното заболяване.

 

Лекарите от Клиниката по гастроентерология на ИСУЛ смятат, че тези данни и включването на пациентите в дигиталната платформа на Европейската Крон и колит организация - UR – CARE, ще помогнат на колегите им да отграничат тези от тях с хронично възпалително чревно заболяване и повишен риск от развитието на колоректален рак. 

 

Както при много други заболявания, липсата на национален регистър за пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания и редовното проследяване на тяхното състояние прави хора на изключително млада възраст между 15 и 35 години жертва на тежки усложнения. По световни епидемиологични данни, които важат и за България, засегнатите от хронични възпалителни чревни заболявания трябва да са между 12 000 и 20 000. Проблемът у нас е, че една много малка част от тези болни се лекуват и проследяват и много голяма част, от които млади хора, остават недиагностицирани, коментира проф. д-р Пенчев, един от най-големите експерти в страната в диагностиката и лечението на ХВЧЗ.

 

„Нашата основна цел е да се грижим така за пациентите с хронични възпалителни чревни заболяване, които лекуваме и проследяваме, че да им осигурим едно добро качество на живот и да не допуснем развитието на злокачествени усложнения“, каза той.


Клиниката по гастроентерология на ИСУЛ е най-големият за страната център за диагностика и лечение на възпалителни чревни заболявания, а болницата е една от малкото, където се осъществява комплексно лечение на пациентите с болест на Крон и улцерозен колит – от поставянето на диагнозата, през назначението на адекватна кортикостероидна или биологична терапия до хирургично лечение на усложненията. Това е и причината в Клиниката по хирургия да постъпват най-тежките случаи в България, коментират от болницата.

 

 „За съжаление при пациентите с възпалителни чревни заболявания нерядко се стига до оперативно лечение. Положителна новина е - както показва и проучването на колегите -  че сравнително рядко става въпрос за рак на дебелото черво и в повечето случаи са други усложнения в следствие на хроничното възпалително чревно заболяване. При пациентите с улцерозен колит  – в около 10% от случаите, има нужда и от хируртично лечение, докато при тези с болест на Крон – до 60%“, обяснява д-р Георги Желев, който заедно с началника на Клиниката по хирургия на ИСУЛ проф. д-р Николай Пенков, е сред лекарите с най-голям опит в хирургичното лечение на усложненията от тези заболявания в страната.

 

Клиниката по гастроентерология на ИСУЛ наскоро получи престижната награда „Top UR-CARE Recruiter 2022“ на Европейската Крон и колит организация (ECCO) за данните от изследването и включването на пациентите с ХВЧЗ в дигиталната платформа на Европейската Крон и колит организация - UR – CARE.