Около 65 милиона души в целия свят живеят с епилепсия. 

 

Между 4 и 10 на 1 000 от тях страдат от епилептични припадъци по всяко време. При ⅓ припадъците са неконтролируеми. При ⅙ не е ясно какво причинява епилепсията. 


 

Всяка година повече от 1 на 1 000 души с епилепсия умират от внезапна неочаквана смърт от епилепсия, известна като SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy).

 

Осем от десет души в развиващи се страни не получават адекватно и подходящо лечение. 

 

Всяка година вторият понеделник от месец февруари, който тази година се пада на 14-ти, е Световният ден за борба с епилепсията. 

 

Започнал през 2015 г. и организиран от Международното бюро за епилепсия (International Bureau for Epilepsy) и Международната лига срещу епилепсията (International League Against Epilepsy), денят предоставя възможност на хората с епилепсия да споделят своя опит и истории с глобална публика. 

 

Денят също така призовава всички хора да се застъпят за подходящо законодателство, което да гарантира човешките права на хората с епилепсия. 

 

Въпреки че епилепсията е едно от отдавна известните медицински състояния в света, общественият страх и неразбирането продължават да са на лице. 

 

Не е отворен достатъчно широк обществен дебат по темата, тъй като хората се притесняват и отказват да се включат в него. 

 

Това нежелание води до живот в сянка за страдащите, липса на разбиране за индивидуалния риск, дискриминация на работните места и липса на финансиране за изследвания на нови терапии. 

 

Процентът на смъртност при хората с епилепсия е по-висок в сравнение с този на общото население. 

 

За много хора, живеещи с епилепсия, погрешните схващания и дискриминацията от страна на техните съграждани могат да бъдат по-трудни за преодоляване, отколкото самите епилептични припадъци.

 

Международният ден на епилепсията има за цел да повиши осведомеността и да образова широката общественост относно истинските факти за епилепсията и спешната нужда от подобрено лечение, по-добри грижи и по-големи инвестиции в изследвания.

 

В знак на съпричастност всеки може д се включи към инициативата на Фондацията за епилепсия (Epilepsy Foundation), използвайки #StreamForEpilepsy за #LoveFest в социалните мрежи. Основната идея е създатели на съдържание както и обикновени граждани да споделят любимото си занимание, като по този начин превърнат Световния ден за борба с епилепсията във Фестивал на любовта (#LoveFest). 

 

Идеята корелира със съвпадението с Деня на влюбените - Св. Валентин.

 

Източници: 
International Epilepsy Day 2022 - February 14th.  Epilepsy Foundation Communications.  (November, 2022).  Epilepsy Foundation. End Epilepsy Together - https://www.epilepsy.com/make-difference/public-awareness/international-epilepsy-day


streamforepilepsy - https://www.instagram.com/streamforepilepsy/