Трима от всеки пет мъже в България смятат, че са с наднормено тегло, като с напредването на възрастта проблемът се задълбочава.

 

Почти половината от българските жени също се определят като имащи наднормено тегло, което за пореден път подчертава сериозността на проблема у нас.


 

Предварителните данни от третата вълна на Европейското здравно интервю показват, че 62,8% от мъжете и 45% от жените у нас смятат, че са с наднормено тегло или затлъстяване.

 

Като нормално са определили теглото си 36,3% от мъжете и 51,2% от жените на възраст над 18 години.

 

Според Здравния профил на страната ни, изготвен от Европейската комисия, начинът на хранене остава основен рисков фактор, защото допринася за 33% от всички смъртни случаи.

 

За сравнение, в страните от Европейския съюз лошото хранене има принос за 18% от смъртните случаи.

 

Почти две трети от възрастното население у нас не консумират дори един плод на ден, а повече от половината не се хранят редовно и със зеленчуци. В същото време 28% са редовни пушачи и делът им продължава да расте.

 

Сред мъжете на възраст 18 - 24 години 33,8% смятат, че са с наднормено тегло, включително затлъстяване, а сред младите жени този дял е почти три пъти по-нисък: 11,3%.

 

Проблемът с излишните килограми се задълбочава с напредването на възрастта, когато и разликата между двата пола става минимална. При хората над 65 години разликата в относителните дялове на жените и мъжете с наднормено тегло е минимална: 69,7% от мъжете и 65,5% от жените.

 

Наднорменото тегло е един от най-рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания и диабет. В тази връзка не е изненадващо, че най-разпространеното хронично заболяване у нас е високото кръвно налягане – то засяга 29,7% от лицата на възраст над 15 години.

 

Европейското здравно интервю показва, че хипертонията е по-разпространена сред жените (32,8%), отколкото сред мъжете (26,5%).

 

На второ място сред наблюдаваните хронични заболявания са уврежданията, засягащи долната част на гърба или други хронични нарушения на гърба. От тях са засегнати 10,4%. И този здравен проблем се среща по-често при жените (11,7%), отколкото при мъжете (8,9%).

 

Третото най-разпространено хронично заболяване е исхемичната болест на сърцето или стенокардия: среща се сред 7% от анкетираните и отново се наблюдава по-рядко при мъжете (5,8%), отколкото при жените (8,1%).

 

Важно е да се уточни, че данните се базират на субективната оценка на анкетираните лица и не са доказани с измервания или здравни документи.

 

Диабетът също попада в категорията на социалнозначимите заболявания: той се среща при 6,9% от хората на възраст над 15 години. Заболяването е разпространено сред 6,5% от мъжете и 7,3% от жените.

 

За наличие на артроза съобщават 5,8% от анкетираните, като заболяването е значително по-разпространено сред жените – 8,1%, отколкото сред мъжете – 3,3%.

 

Проучването е проведено сред 10 322 души на възраст над 15 години в периода октомври 2019 - януари 2020 година.

 

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез да се набавят съпоставими данни, които оценят здравния статус, начина на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.