Продължителни оплаквания и сърдечносъдови увреждания се наблюдават при голяма част от преболедувалите COVID-19.

 

Това потвърдиха междинните резултати от Националната скринингова кампания „Живот след COVID“, организирана от Българския кардиологичен институт (БКИ).


 

Тя стартира през септември 2020 г., за да проучи последиците върху сърцето и сърдечносъдовата система при хора, излекувани от COVID-19.

 

Над 1000 души са попълнили специално изготвената за проучването анкета. Почти всички съобщават за наличието на дългосрочни симптоми след COVID като силна умора и задух, които могат да са индикатори за сърдечносъдови усложнения.

 

76% от тях посочват, че изпитват по-силна умора след коронавируса. Кашлица продължават да имат 22%, а недостиг на въздух –  45% от анкетираните. Тежест в гърдите имат 35%, а „прескачане на сърцето“ – 62%.

 

Едва при 20% от анкетираните не се наблюдава нито един от тези симптоми.

 

Специалистите на БКИ са назначили безплатен преглед на 680 от анкетираните 1000 души. Досега 320 от тях са били консултирани от лекар в центровете на БКИ в София, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Ямбол и Шумен.

 

Прегледът включва подробна анамнеза, определяне на здравен статус, измерване на артериално налягане и електрокардиограма.

 

От прегледаните досега 320 души 282 (88%) съобщават за повишена уморяемост в сравнение с периода преди COVID-19. От тях 75 са с промени на ЕКГ, а при 48 се е наложила промяна в терапията заради дестабилизиране на артериалното налягане.

 

До момента са проведени допълнителни изследвания при 137 души, сред които има данни за редуцирана систолна функция на лява камера и/или нарушение в миокардната деформация при 24 пациенти, или 17,5%.

 

Те са планирани за хоспитализация за провеждане на селективна коронарна артериография (СКАГ), за сърдечен магнитен резонанс (CMR) и евентуално ендомиокардна биопсия.

 

От анкетираните със задух, първоначален лекарски преглед са преминали 175 души. Изследване на ПКК, NT-proBNP и D-dimer, провеждане на ЕхоКГ с оценка на миокардна деформация, рентгенография на гръден кош и белодробен ултразвук са назначени на 84 души, като при 32 от тях, или 38%, генезата на задуха е вероятно сърдечна. Те са планирани за хоспитализация за провеждане на СКАГ, CMR и евентуално ендомиокардна биопсия.

 

При 9 души, или 10%, е установена суспекция за венозна тромбемболия, а при останалите 43 причината за задуха най-вероятно е белодробна.

 

От прегледаните до момента 320 души, 145, или 45%, съобщават за стягане в гърдите. При тях е назначена антиисхемична терапия и стрес ЕхоКГ. 

 

„Прескачане на сърцето“ е едно от основните оплаквания на 244 от пациентите минали прегледи, или 76%. При тях са назначени Холтер ЕКГ и ЕхоКГ с оценка на миокардна деформация. От проведените 78 Холтер ЕКГ до момента, при 52 е установена патологична находка, която налага включване на антиаритмична терапия. При тях е планиран контролен Холтер ЕКГ един месец след първия.

 

От средата на март 300 кардиолози и други специалисти от БКИ извършват безплатни консултации и лечение на хора от цялата страна, преболедували COVID. Часове за консултация се записват на телефон 02 4026206 и 02 4026533.