За последната седмица е регистриран 50% ръст на заболеваемостта от Covid-19 в България. 9,98% от направените тестове са положителни, което представлява ръст от 73%.

 

У нас подвариантът ВА.5 на Омикрон вече циркулира. Установени са 6 положителни проби в София-град и 1 в Кюстендил. Това се случи след целогеномно секвениране на 88 проби, взети от пациенти със SARS-CoV-2. 


 

Министерството на здравеопазването призовава гражданите с оплаквания и симптоми незабавно да потърсят консултация с лекар и да се самоизолират. Спазването на дистанция и носенето на маска в закрити помещения също е силно препоръчително.

 

Добрата хигиена на ръцете с вода и сапун или спиртен дезинфектант също е ключова за предпазването от потенциално заразяване. 

 

Пробите са взети в периода от 5 май до 3 юни 2022 г., като са изпратени от 13 различни лечебни заведения от 16 области на страната. При всички 88 клинични проби е установен вирусният вариант Омикрон, като съотношението на подвариантите е, както следва: ВА.2 (76,1%), ВА.2 и неговите подварианти общо (92%). ВА.5 е установен при 8% от изследваните проби.

 

През май 2022 г. два подварианта на Омикрон – BA.4 и BA.5, бяха обявени от Световната здравна организация и Европейския център за контрол и превенция на заболяванията за „варианти, будещи безпокойство“. 

 

Подвариантите на Омикрон BA.4 и BA.5 са установени за първи път в Южна Африка, съответно през януари и февруари 2022 г., а към момента вече са доминиращи там.

 

BA.4 и BA.5 имат много от мутациите, присъщи на първоначално установения вариант Омикрон, но имат повече общи черти с варианта BA.2. Те притежават редица допълнителни мутации, някои от които могат да променят характеристиките на вируса.

 

И двата нови варианта носят мутацията L452R – мутация в гена на т. нар. шипов протеин, която преди това беше открита единствено при Делта варианта на SARS-CoV-2

 

Шиповият протеин е важен, тъй като се използва от вируса, за да заразява човешките клетки и определя колко лесно се предава вирусът. Тази мутация прави вируса по-заразен и може да му помогне частично да избегне имунната защита.