Национално представително проучване представя нови данни за възприятията и употребата на тютюневи и свързани с тях изделия у нас. Според актуалните данни 44% от всички пушачи не възнамеряват да се откажат, а 37% от пълнолетните пушачи са правили неуспешни опити да откажат цигарите.


Проучването на Национална пациентска организация е проведено в периода февруари–март 2020 г., а целта му е да събере национално представителни и актуални данни за нивото на осведоменост, за моделите на употреба сред потребителите,  за възприятията на вредността  на различните категории продукти, както и други параметри относно всички налични на пазара традиционни и нови тютюневи изделия, както и електронни цигари през последните 12 месеца. 


Изводите сочат, че 46% от пълнолетните българи (19-64 г.) са ежедневни потребители на тютюневи или свързани с тях изделия, а 89% от тях са заявили, че пушат само цигари. Участниците в проучването смятат, че всички тютюневи и свързаните с тях изделия са вредни и употребата им носи риск за здравето, но също така е отчетена известна разлика във възприятията за степента на вредност на различните категории и видове – бездимните продукти се възприемат като по-малко вредни от тютюневите изделия за пушене. 


Данните показват още, че 59% от пълнолетни лица (19-64 г.) в България се определят като потребители на тютюневи и свързани с тях изделия, независимо какъв е видът на изделието, в какво количество и с каква честота употребяват, като 56% използват предимно тютюневи изделия за пушене (най-вече цигари), 9% – предимно бездимни нагреваеми тютюневи изделия, а 2% – предимно електронни цигари.   


Около 10% са заявили, че са отказали пушенето в някакъв момент в миналото преди повече от 12 месеца, като 86% от тях споделят, че са взели решението сами, а 11% твърдят, че са били повлияни от други хора. 44% от спрелите да пушат, са го направили заради ефектите върху здравето им, 27% – заради разходите, а 7% – заради ефектът върху околните. 


Почти всички потребители на бездимни нагреваеми тютюневи изделия и на електронни цигари имат предишна история на редовна или по-рядка употреба на тютюневи изделия за пушене (предимно цигари), преди да преминат към тези нови продукти, като случаи на започване на употреба на тютюн или никотин с такива  продукти са изключения (0,5% и 0,4% от пълнолетното население). 


Проучването включва само пълнолетни лица на възраст 19-64 години, подбрани въз основа на следните характеристики: пол, възраст, образование, област и населено място, семейно положение и други.