Всяка година повече от 400 000 деца и юноши под 20-годишна възраст са диагностицирани с рак. Степента на оцеляване зависи от региона, в който децата се намират, като 80% преживяемост е установена в повечето развити страни. Едва 20% оцеляват в страните с нисък доход.

 

У нас коло 200 родители всяка година чуват плашещата диагноза, предава УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.


 

В Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се лекуват всички злокачествени заболявания в детска възраст, които подлежат на химиотерапия. 

 

Най-често в центъра постъпват деца с остра лимфобластна левкемия, различни лимфоми, както различни солидни тумори (невробластоми, нефробластоми и др.)

 

„Заболяванията се лекуват по международно установен протокол като 80% от тях подлежат на стандартна терапия затова и резултатите ни са съпоставими с тези на другите европейски центрове“, обяснява началникът на Клиниката по детска онкохематология проф. д-р Добрин Константинов. 

 

При около 20% от малчуганите се налага по-специфична терапия (костно-мозъчна трансплантация, таргетна терапия, имунотерапия), която също се прилага успешно в клиниката и дава положителни резултати.

 

„Единици са децата, които по медицински причини се насочват за лечение в чужбина, обикновено, когато става дума за много специфичен процес в лечението, в който някоя европейска клиника има по-голям опит. 

 

Не случайно поставям акцента върху „медицинските причини“, тъй като в притеснението си родителите понякога търсят в чужбина лечение, което със същия успех може да бъде предложено в България. Разбира се, това е тяхно право и е напълно разбираемо“, коментира проф. д-р Константинов, който е и председател на Българското медицинско дружество по детска онкология и хематология.

 

В клиниката се осъществява терапия и диспансерно наблюдение на деца с вродени кръвни заболявания. Провежда се лечение и наблюдение на пациенти с Бета-таласемия и други редки анемии, както и на вродени коагулопатии и тромбофилии – Хемофилия А, Хемофилия В и дефицит на други фактори на кръвосъсирването. 

 

Международният ден за борба с рака при децата се отбелязва на 15-ти февруари, като той е част от глобална инициатива на Световната здравна организация. Основната цел е до 2030 г. да се постигне поне 60% преживяемост при болните малчугани в цял свят, като по този начин се прекратят болката и страданието им. 

 

Постигането на тази цел би представлявало приблизително удвояване на сегашния процент излекувани. Очаква се да спаси още един милион деца през следващото десетилетие.

 

Отбелязването на Международния ден е инициирано през 2002 г. от световна мрежа от 176 родителски организации, асоциации за преживели рак в детството, групи за подкрепа на детски рак в над 93 страни на 5 континента.

 

Всяко дете заслужава възможно най-добрата медицинска и психосоциална грижа, независимо от страната на произход, раса, финансово състояние или социална класа.

 

Смъртните случаи от рак при децата са избегнати, с навременна и точна диагноза, наличност и достъп до качествени основни лекарства, както и правилно лечение и грижи.