Около 40 000 души умират преждевременно от грип всяка година в страните от Европейския съюз. До 90% от смъртните случаи са при хора над 65-годишна възраст, предимно с придружаващи хронични заболявания.
 
Това стана ясно днес по време на пресконференция на тема „Какво  не знаем за грипа?“, по време на която бяха представени възможните усложнения от грипните заболявания, рисковите групи, които са най-силно застрашени, както и методите за превенция на заболяването.

На събитието ще бъде засегната темата за сериозността на грипните заболявания от гледна точка на сериозните усложнения, като бяха представени няколко случая на пациенти, които са изпитали тежките последици, вследствие прекарано грипно заболяване.

Бяха представени данни за извършваните имунизации срещу грип в света и у нас, както и съвети за предпазване.

Като отчете големите здравни, социални и икономически загуби, свързани с грипа, на 22 декември 2009 г. Съветът на Европа прие „Препоръка за имунизация срещу сезонния грип” (2009/1019/EU) 29.12.2009 OJE), която цели повишаване и достигане на определения от Световната здравна организация 75% имунизационен обхват за възрастните хора в ЕС, до зимния сезон на 2014-2015 г.

NEWS_MORE_BOX

 

Същият обхват е желателно да се достигне и при лицата с хронични заболявания, както и да се повиши броят на ежегодно имунизирания срещу сезонен грип медицински персонал.

Съществуващата от дълги години система за епидемиологичен надзор на грипа в България показва, че ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем.

Само в областните градове всяка година възникват средно около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип, които съставляват 10% до 30% от всички случаи с временна нетрудоспособност

Същевременно в България имунизационният обхват с противогрипни ваксини никога не е преминавал границата от 5 на 100 души население.

В контекста на тези данни и препоръките на СЗО и Съвета на Европа, в България е изготвена Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, която чака да бъде одобрена и да влезе в сила.