Десет години успешно лечение на хронични вирусни хепатити В и С, отбелязаха специалисти на пресконференция в хотел „Шератон”. Събитието се организира от Рош България като част от кампанията за повишаване на информираността на обществото за хепатит, последните изследвания и тенденции в лечението му. 

 
Проф. д-р Константин Чернев от Медицинска академия сподели основните причини за постиганите успехи в лечението и ползи за пациентите, лекарите и обществото. Това са резултати от новите технологии на пегилиране, чрез които се постига по-кратък период на лечение с приложение на лекарствата само веднъж седмично.  
 
Според новите епидемиологични проучвания за хроничните хепатити над 2 млрд. души в света са диагностицирани с вируса на хепатит В (HBV). 350-400 хил. са хронично болните изобщо по света. Смъртността при този вид хепатит е над 1 млн. души годишно, които представляват 40% от нелекуваните пациенти. Заразени с вируса на хепатит С (HCV) по света са над 170 млн. души, като общата честота на болестта е 2,2%. 
 
За България статистиката за честотата на хепатит В и хепатит С е съответно 4% и 1,5%. Прогнозата за следващите 10-20 години е, че смъртността от нелекувани случаи на хроничен хепатит ще се увеличи 2-3 пъти, което е тревожна тенденция, съпоставена с новите възможности за лечение. „Затова е важно хората да бъдат информирани, както за рисковете, така и за ефективните начини на лечението на видовете хепатит”, каза Крум Кацаров от Военно-медицинска академия, председател на Българското дружество по гастроентерология. 
 
Към момента съществува програма на НЗОК за лечение на пациенти над 18 години с категорично доказано вирусоносителство на хроничен вирусен хепатит В или С. Като част от нея цялата необходима диагностика и издаването на документи за получаване на лекарства се прави в университетските клиники в София и страната, като одобрените пациенти получават лекарствата си безплатно. Болните се подбират по строги критерии, като в резултат огромна част от тях биват излекувани. 
 
Като резултат от различните информационни инициативи, над 1880 души са посетили Кабинета за анонимно и безплатно изследване за Хепатит В и С в София (в Поликлиника ВМА). От тях положителни проби са хепатит В са дали 48 души, а за хепатит С – 49, съобщи Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация и на „Хепасист“. 
 
През 2012 г. от сдружение „Хепасист“ предвиждат старт на информационна инициатива за насърчаване ранната диагностика на заболяването – на видни места в лечебни заведения в цялата страна ще бъдат разлепени информационни плакати, които ще приканват хората да се изследват за заболяването.