Нова 3D технология намалява риска от усложнения при сърдечни интервенции. Това стана ясно по време на Третата национална среща по неинвазивна образна диагностика в кардиологията, която се проведе в Бургас. 

 

Научният форум се проведе под надслова „Заедно за по-здраво бъдеще“. Ректорът на Бургаския свободен университет проф. Милен Балтов бе сред специалните гости на конгреса. В научната програма се включиха лектори от цял свят.


 

„Целта на тези ежегодни срещи е да обсъдим и оценим последните новости в неинвазивната образна диагностика с експерти от страната и чужбина. Да модернизираме и оптимизираме грижата за нашите пациенти. 

 

Това е и възможност да споделим опит, да повишим квалификацията си, да дискутираме теми с ключово значение за нашата практика.“, коментира доц. д-р Красимира Христова, президент на Асоциацията по неинвазивна образна диагностика в кардиологията, домакин на III Национална среща по неинвазивна образна диагностика в кардиологията.

 

Беше представена сесия, посветена на приложението на ехокардиографската диагностика при спешни сърдечни състояния с гост лектор д-р Хатем Солиман-Абумари, консултант по кардиоторакална ултразвукова диагностика в Кралските болници Бромтън и Харфийлд в Лондон.

 

Доц. Матео Камели, член на борда на директорите на Европейската асоциация по образна диагностика и кардиолог в Катедрата по медицински биотехнологии в Университета в Сиена изнесе лекция за ролята на лявото предсърдие при сърдечносъдовите заболявания.

 

Проф. Бернхард Мум от Германия презентира ролята на 3D принта на биещо сърце, базиран на мултимодална образна диагностика и приложим при сърдечносъдови хирургични и ендоваскуларни интервенции. 

 

3D демо макетът може да бъде персонализиран за всеки пациент според проблема с цел да се оптимизират резултатите и да се предотвратят усложненията по време на сложни операции на структурни сърдечни заболявания. 

 

Технологията предоставя възможност за медицинско обучение, изследване на клапната и съдовата функция, хирургично и транскатетърно процедурно планиране при проектиране и усъвършенстване на най-новите иновации в перкутанните структурни устройства. 3D моделите на сърце могат да допълнят традиционните техники за прогнозиране при сложни пациенти.

 

По време на научната среща с проведе практически курс по ехокардиография, воден от доц. д-р Красимира Христова. Сред водещите теми беше мултимодална образна диагностика при клапни сърдечни заболявания - ролята на комбинираното образно изследване с ЯМР, ПЕТ скенер, компютърна томография и 3D ехокардиографията при оценка на клапи и на функцията на лява и дясна камера.