Гражданското сдружение Коалиция за живот без тютюнев дим призова политиците да включат в предизборните си програми решения на сериозния проблем с тютюнопушенето в България.

 

Страната ни е на първо място по брой активни пушачи в Европейския съюз: делът им през 2014 г. достига 28% от населението, по официални данни на Европейската комисия.


 

Тютюнопушенето е сред най-сериозните рискови фактори за здравето и заради все по-широкото му разпространение сред младите хора, особено сред момичетата.

 

„Децата в България пропушват твърде рано - 36% от момичетата и 27% от момчетата на 16 години пушат ежедневно. Общо 32% от българските шестнадесетгодишни са употребявали цигари поне веднъж през последните 30 дни, докато средната стойност за Европа е 20%“, посочва председателката на Коалицията д-р Гергана Гешанова.

 

Обезпокоителните данни са от международния проект за проучване в училищата ESPAD.

 

От сдружението настояват кандидатите на предстоящите парламентарни избори да включат в програмите си следните мерки:

  • Подобряване на контрола по спазване на забраната за тютюнопушене в закрити и на някои открити обществени места, включително чрез по-строги санкции за нарушителите рецидивисти;
  • Въвеждане на ясни правни определения, например за „закрито обществено място“ и „тютюнопушене“, в Закона за здравето и др. нормативни актове;
  • Пълна ефективна забрана на външната реклама, излагането на тютюневите изделия в местата за продажба и забрана за промоцията им и спонсорството от страна на тютюневата индустрия;
  • Повишаване на акциза на тютюневите изделия - в това число и на нагреваемите тютюневи изделия и електронните цигари;
  • Подписване и ратифициране на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО;
  • Активна превантивна комуникация на държавата и помощ за желаещите да спрат да пушат;
  • Противодействие на вмешателството на тютюневата индустрия по въпроси, свързани с общественото здраве и мерките за ограничаване на тютюнопушенето.

 

Препоръките са резултат от изследване на нагласите на младите хора към тютюна, проведено от Коалицията и фондация “БлуЛинк” в края на 2020 и началото на 2021 г.

 

От него става ясно, че близо 58% от младите хора смятат, че трябва да се наложи по-ефективен контрол върху спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места.

 

48,9% от тях са на мнение, че трябва да се забрани рекламата и промоцията на тютюневи изделия, като близо 64% не са съгласни децата и подрастващите да виждат реклами на тютюневи изделия на билбордове, транспаранти, плакати по улици и шосета.

 

Резултатите от изследването сочат, че 80% от младите хора са съгласни, че трябва да се премахне незаконната търговия с тютюневи изделия, а над половината от тях (52,3%) искат държавата да спре вмешателство на тютюневата индустрия при изработването и прилагането на политики, отнасящи се до общественото здраве.

 

“Не е достатъчно само да имаме закони, те трябва да се спазват и прилагат. Не може 10 години след като имаме забрана за тютюнопушене на обществени места в дискотеките и ресторантите да се пуши”, гласи цитирано послание към политиците от млад участник в проучването.