Тридесет и четирима военнослужещи разпределени в четири курса от военните формирования са завършили курс за „бойни санитари” във Военномедицинска академия (ВМА) от началото на 2022 г.

 

От месец септември 2021 г. те са обучават с помощта на високотехнологични манекени във Военномедицинския симулационен тренировъчен център.


 

Бойните санитари на практика са „платинените 10 минути”, както ги наричат от ВМА, защото те държат в ръцете си живота на ранените войници на бойното поле, докато на място дойде лекар. След приключване на курса се издава удостоверение за „Начална военномедицинска подготовка на бойни санитари”.

 

Всяка година военнослужещи получават начална военномедицинска подготовка, чрез която при нужда могат да се включат както на бойното поле, така и при различни инциденти с масово постъпване на пострадали.

 

Всички военнослужещи от Българската армия преминават през курса за боен санитар. Във Военномедицинска академия се обучават медицински кадри, но и обикновени военни. Целта е във военна обстановка да са способни да оказват спешен триаж. 

 

"С този изпит са готови и с удостоверението, което получават след този двуседмичен курс, придобиват основните понятия и техники при указване на животоспасителни мероприятия и са подготвени за работа във военновременна среда", споделя пред Българското национално радио за обучението Ася Дишкова - главен експерт във Военномедицинския отряд за бързо реагиране.

 

Материалната база на Центъра за професионално обучение на ВМА включва тренинг център за симулиране на различни бедствени ситуации и прилежаща към него част за теоретична подготовка, включваща 5 учебни зали. Подготовката се осъществява по държавни образователни стандарти от специалисти на ВМА от различни области на медицината. 

 

Припомняме, че в първия ден от обучението по професия „Парамедик”, специалност: „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” обучаващите се имаха възможност да наблюдават демонстрация на „бойни санитари” от военните формирования, които бяха на курс по първа помощ във Военномедицинския симулационен тренировъчен център.

 

Според началника на ВМА проф. д-р Венцислав Мутафчийски предимството в обучението на парамедици е, че когато се транспортират пациенти с линейки, е възможно да се поддържат жизнените им функции. Могат да се обучат хора без медицинско образование и те да извършват тази работа, както е навсякъде по света.