Общо 3296 от работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната са преминали петдневно теоретично и практическо обучение успешно. То се осъществява в изпълнение на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ .

 

От 14-ти до 18-ти март, 2022 г. в обучителния процес, осъществяван на територията на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, са се включили 82 служители от ЦСМП в Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Перник,  Плевен, Пловдив, Русе и Шумен.


 

Лекциите и практическите упражнения са водени от български лекари. На разположение на курсистите са били специализирани медицински манекени (симулатори), закупени със средства по проекта.

 

В обучителната програма са били предвидени теоретични лекции за приложението на медицинския триаж и протоколи за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и други).

 

Практическите упражнения са били свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

 

Министерството на здравеопазването изпълнява проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият му бюджет възлиза на 7 млн. лв, които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31-ви декември, 2022 г.

 

В изпълнение на проекта надграждащи знания и умения за работа със спешни пациенти ще получат близо 7 000 души от системата на спешната медицинска помощ у нас. Веднага след екипите на центровете за спешна помощ курсове ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала.

 

Отново по линиятя на „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ всички 170 филиала на 27-те центъра за спешна медицинска помощ в страната вече са оборудвани с нови компютърни конфигурации.