Успешно преминава записването, след като бяха изнесени резултатите от първото класиране на кандидат-студентите за Медицински университет - Пловдив, съобщават от учебното заведение.
 
"Очакваме почти всички места държавна поръчка да бъдат запълнени още в рамките на първото класиране. Спазено е изискването, което е поставено от Академичния съвет, да няма класирани студенти, чийто общ бал е под 24. Това означава, че няма как на първо класиране да бъдат приети студенти, които са извадили оценка среден 3 на приемните изпити", заяви зам.-ректорът по "Учебна дейност" проф. д-р Мария Куклева.
 
Има достатъчно кандидат-студенти, които са издържали положително изпитите по биология и химия
 
"Смятаме, че в специалност "Медицина" бройките ще бъдат попълнени още на първо класиране, а в "Дентална медицина" ще има единични бройки, които ще бъдат попълнени на второ, тъй като някои от кандидат-студентите са приети и в друг университет.", каза още проф. Куклева. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Записването продължава до четвъртък, след което ще бъде обявено второ класиране.
 
Очакванията са да бъдат приети 320 студенти държавна поръчка - 150 "Медицина", 100 "Дентална медицина" и 70 "Фармация"
 
"За нас кампанията е успешна. Имаме достатъчно кандидати, които отговарят на изискванията, което ни гарантира, че сме приели достатъчно качествени студенти държавна поръчка", обяви още зам.-ректорът по "Учебна дейност". 
 
Вече е започнала подготовката за кампанията през следващата година, когато МУ-Пловдив ще бъде първият университет в страната, който въвежда изцяло тестовото изпитване.
 
Ще има общ изпит по биология и по химия, който ще продължи 4 часа - два за единия и два за другия предмет. Той ще се проведе в един ден и ще бъде под формата на тест. 
 
"С това приключваме реформата, която започнахме преди няколко години. Тестовото изпитване дава по-реалистична оценка и обхваща целия материал", поясни още проф. д-р Мария Куклева.