За първи път в Колективния трудов договор е заложено 25% увеличение на финансовите средства по клиничните пътеки, съобщи Българското национално радио. Те са обвързани със заплатите в болниците.

 

От 1 август Надзорният съвет на Здравната каса предлага ръст в парите на клиничните пътеки да получават лечебните заведения, които осигуряват заплата средно 2000 лв. за лекар, 1500 - за медицинска сестра и 910 - за санитар.


 

Помислено е и за болниците, които не успяват да постигнат този размер на заплатите за своите лекари. Те ще получават 15% увеличение

 

"Брутните работни заплати в много лечебни заведения са високи. Много над тези стойности по Колективния трудов договор. За общинските болници имаме време до август да помислим по какъв начин да ги подпомогнем. Единственото, от което има риск, е да останат възнагражденията на работещите в общинските болници по-ниски. Няма риск от фалити", обясни председателя на НЗОК доц. Васил Пандов пред Българската национална телевизия.

 

Промяната е заложена в анекса към Националния рамков договор, който се очаква да бъде подписан от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз скоро.

 

Националният рамков договор е на консенсусна основа. Той определя правата и задълженията на НЗОК, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, районните здравноосигурителни каси и изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в здравната система.

 

Припомняме, че Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, с който се регламентира увеличение на основните възнаграждения в сектора, бе подписан в Министерството на здравеопазването около средата на месец април.

 

В него се предвиждаше заплатите на лекарите да бъдат повишени с 800 лв., на професионалистите по здравни грижи – с 550 лв., а на останалите медицински работници – с 200 лв.

 

„Повишаването на жизнения стандарт на работниците и служителите в сферата на здравеопазването е един от механизмите за повишаване качеството на предлаганите здравни услуги. Това е и една от възможностите за ефективно противодействие на все по-наболелите проблеми, свързани със заетостта в сектора, както с привличането, така и със задържането на младите специалисти. 

 

За всички нас е ключово да осигурим минималните стандарти, които да гарантират както професионалното самочувствие на медицинските служители, така и тяхната удовлетвореност от ежедневната работа“, посочи проф. Асена Сербезова на подписването на договора.