Двайсет и пет милиона европейски граждани страдат от репродуктивни проблеми. Броят представлява средно около една десета от населението на страните членки на Европейския съюз.

 

До определена степен това се дължи на различните услуги и политики по отношение на фертилитета в отделните държави. Според Организацията “Fertility Europe” институционалната и правната фрагментация води до неравенства в предоставянето на информация и достъпа до лечение за гражданите на Европа.


 

Водещите пречки за двойките са забавен достъп до лечение, липса на психологическа подкрепа, продължително време на изчакване и ниска осведоменост за фертилността.

 

Решенията, които организацията предлага са осигуряване на пълно публично финансиране, психологическа подкрепа и образователно-информационни кампании.

 

Затова тазгодишната Европейска седмица на фертилността се фокусира върху необходимостта от осигуряване на равен, справедлив и безопасен достъп до лечение и обществено образование относно фертилността. Инициативата преминава под надслова „25 милиона съдби: Едно и също предизвикателство“ и се провежда от 7 до 13 ноември.

 

Фертилността* или плодовитостта е естествената способност за зачеване или предизвикване на зачеване. Безплодието е състояние на репродуктивната система, което пречи на зачеването на деца. Диагнозата обикновено се поставя на двойки, които са се опитвали да заченат поне година година безуспешно.

 

Зачеването и бременността са сложни процеси, които зависят от редица фактори. На първо място, те включват производството на здрава сперма от мъжа и здрави яйцеклетки от жената. От значение са състоянието на фалопиевите тръби, тъй като те позволяват на спермата да достигне до яйцеклетката.

 

Семенната течност трябва да е способна да оплоди яйцеклетката, когато се срещнат. След това е важна способността на оплодената яйцеклетка (ембриона) да се имплантира в матката на жената и оттам да се развие ембрион, чието качество също е от значение.

 

За да може бременността да продължи до термин, ембрионът трябва да е здрав и хормоналната среда на жената да е подходяща за неговото развитие. Ако само един от тези фактори е нарушен, рискът от безплодие се увеличава.

 

Общоприето е мнението, че безплодието е свързано предимно с жената, когато в действителност само една трета от случаите на безплодие са свързани само с нея. Статистически една трета от проблемите на безплодието са свързани с мъже, а останалата една трета е комбинация от фактори на плодовитостта, включващи и двамата партньори или неизвестни причини. Неизвестните причини представляват приблизително двадесет процента от случаите на безплодие, посочава Американската асоциация за бременност.

 

Референции:

*What Is fertility? | American Pregnancy Association | https://americanpregnancy.org/getting-pregnant/what-is-fertility/