220 души се прегледаха безплатно за хронични възпалителни чревни заболявания. Инициативата се проведе от 22 до 31 май в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, съвместно с Българската асоциация болест на Крон и улцерозен колит, както и портала www.probudise.bg. 
 
Всички пациенти са отговаряли на специална анкета. 77,6% от прегледаните са посочили, че не са доволни от лечението си или че нямат поставена категорична диагноза въпреки оплакванията им. 53% от тях са хора в активна възраст - между 20 и 60 години. 74% от тях са жени, а мъжете са 26%.
 
„Един от големите проблеми, когато говорим за болест на Крон или улцерозен колит е, че не всички колеги са добре запознати с болестта. Някои от тях много рядко срещат в практиката си тези заболявания и не могат да натрупат нужния опит, за да поставят бърза и правилна диагноза. В резултат при нас (в ИСУЛ) постъпват пациенти в изключително тежко състояние“, обясни проф. д-р Борислав Владимиров, началник на  гастроентерологичната клиника в ИСУЛ. Проблемът идва още от личните лекари, които „нямат насоченост да мислят за възпалителни чревни заболявания, защото сравнително рядко се срещат с тази патология“, каза от своя страна доц. Пламен Пенчев.
 
Хроничните възпалителни чревни заболявания са тежки заболявания, които водят до инвалидизация с напредването на времето, ако не започне навременното им лечение. Над 3 млн. души в Европа страдат от тези болести, като най-разпространени от тях са улцерозният колит и болестта на Крон. У нас броят на заболелите надхвърля 21 000. От тях едва около 3 000 се лекуват. Хроничните възпалителни чревни заболявания засягат най-често млади хора, в най-активната им възраст – между 15 и 35 години.
NEWS_MORE_BOX
 
Честотата на хроничните възпалителни чревни заболявания се е увеличила над 5 пъти, в сравнение с 50-те години на миналия век, показват данни на СЗО. Някои от факторите за това се счита, че са бързото и некачествено хранене, факторите на околната среда, както и по-добрата диагностика на заболяванията. Много от пациентите неглижират проблема, който имат или са насочвани прекалено късно към компетентна помощ, което забавя диагнозата с години.