Жените с рак на маточната шийка в България за 2018, 2019 и 2020 г. са съответно 1194, 1214 и 1132 по думите на доц. Христина Лебанова, Социална фармация и фармацевтично законодателство -  МУ – Плевен, и член на Коалиция HPV. Коалицията проведе затворена експертна среща послучай Европейската имунизационна седмица 23-29 април. Тя включва доказани експерти и чувствителни организации по темата като проф. д-р Радка Аргирова - председател на Националния експертен борд по вирусология към БЛС, председател на Българското дружество по медицинска вирусология, доц. д-р Михаил Околийски - управляващ офиса на СЗО в България, д-р Гергана Николова - член на УС на БЛС, д-р Антоанета Томова - началник отделение по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията, Комплексен онкологичен център (КОЦ), гр. Пловдив, доц. д-р Йорданка Узунова - началник клиника „Педиатрия“, Болница „Лозенец“, член на Българска педиатрична асоциация, доц. д-р Илия Карагьозов - председател на Българската асоциация по онкогинекология, завеждащ отделение „Дисплазия център , Оперативна гинекология и тазова хирургия“ МБАЛ и ДКЦ ВИТА, д-р Христиана Бацeлова - асистент, катедра „Епидемиология и МБС“, МУ- Пловдив, д-р Момчил Баев - основател на Фондация „Астра Форум“, проф. Ивайло Търнев - Национална мрежа на здравните медиатори, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“, Ивайло Спасов - директор комуникация и социално развитие към УНИЦЕФ – България, Пламена Николова - директор, „Национална мрежа за децата“, д-р Радосвета Стаменкова - изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и доц. Христина Лебанова.

 

На експертната среща на Коалиция HPV е фокусирана върху икономическата тежест от липсата на адекватна профилактика на рака на маточната шийка в страната. Директните разходи за лекарствена терапия, болнично и амбулаторно лечение за трите години на пациентки с рака на маточната шийка в периода 2018 – 2020 г. са над 34 милиона лева (34 588 140 лева), изтъкват от Коалицията, като експертите подчертават, че от тези директни разходи 46 до 48% са за лекарствена терапия, а в същото време ракът на маточната шийка е ваксинопредотвратимо заболяване. При наличен ваксинационен обхват в страната тези разходи до голяма стемен можеха да се спестят, смятат от Коалиция HPV.


 

За съжаление, България е в челната статистика по случаи на рак на маточната шийка, като процентът на засегнатите жени през последните вместо да се намалява расте. Още по-тревожното е, че заради рак на маточната шийка живота си губят сравнително млади жени: у нас средната възраст на починалите от този рак е 62 години, почти половината от тях са под 61 години и има регистринани смъртни случаи на жени на 21,24 и 30 години, което спрямо примера на европейските държави е недопустимо.

 

„Жените, починали от HPV, са изгубили средно 20 години живот, от които 11 години са в трудоспособна възраст.“ казва доц. Любенова. Ако трябва да се продължи статистиката на финансовите загуби за страната - загубеният Брутен вътрешен продукт от 2018 до 2020 г. варира между 4,5 и 6 милиона лева годишно само за този период, без да са включени  всички разходи като доплащането от пациентите за прегледи извън обхвата на НЗОК, диагностичните тестове и проследяване. 

 

„Нашето проучване показва, че кумулативните директни разходи за рак на маточната шийка са 17,68 милиона евро за периода 2018-2020 г. Като се има предвид, че 89% от случаите на рак на маточната шийка са свързани с HPV, то 15,74 милиона евро (89%) от разходите са причинени от HPV.“ Подчерта доц. Любенова, като изтъкна, че „Фармакоикономиката не може да отчете и така наречените трудноизмерими разходи – на самото домакинство за болния. Така че икономическата тежест на заболяването е много по-голяма от отчетеното.“ 

Според нея тези резултати показват важността на превенцията с ваксина от инфекцията с HPV, която е и основно средство за предотвратяване на рак на маточната шийка. 

 

„Австралия планира да ликвидира рака на маточната шийка до 2030 г., а ние още се колебаем дали да се ваксинираме срещу HPV. Това е жестоко изоставане“, коментира вирусологът проф. Радка Аргирова. 

 

Въпреки че ефектът на ваксината срещу HPV може да се види ясно след десетилетие има и други примери. Когато в Италия започват да ваксинират целевите групи за HPV, само след 10 месеца са спестени 10 пъти повече пари на обществените фондове за здравеопазване, коментират експертите. 

 

Затова Коалиция HPV отправи няколко важни послания към обществото и към институциите, водещи здравната политика в България, насочени към поставянето на ваксинопрофилактиката през целия живот като водещ подход със справянето на предотвратими заболявания и залагане на годишни цели за ваксинално покритие в съответствие с националната имуназиционна програма и препоръка на Световната здравна организация, както и тяхното регулярно проследяване, прозрачно представяне и стимулиране постигането на резултати.

Моделът е инструмент и за борба с антимикробната резистентност, което допълнително намалява загубите. 

 

Необходима проява на ангажираност отстрана на отговорните институции за информираност на таргетните групи за рисковете от заболяването и начините на предотвратяването му чрез национални информационни кампании.

 

Експертите от Коалиция HPV са изготвили план за действие, с който да подкрепят отговорните институции. Първа крачка в плана е изискването на периодичен отчет от Министерство на здравеопазването как се изпълнява вече приетата Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България (2021-2024 г.). Съответният документ ще бъде внесен в здравното ведомство следващата седмица.

 

От Коалицията е планирана и мащабна информационна кампания за превенция на HPV-свързани заболявания, насочени към родители на деца, както и семинари и обучения на акушер-гинеколози, общопрактикуващи лекари и други медицински специалисти, здравни медиатори и журналисти.