Общо 160 млн. лв. ще бъдат отделени за Спешна помощ през следващия програмен период по Оперативна програма „Региони в растеж“ до 2020 г. Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на третата национална конференция по медицински и здравен туризъм.

 

Предвидени са ремонт и оборудване на всички спешни центрове в страната и закупуване на 400 нови линейки. Основната цел е подобряване на достъпа до бърза медицинска помощ и намаляване на броя хоспитализации в здравната система.


 

Промяната ще усетят всички български граждани, тъй като ще бъдат обхванати всички 198 спешни центъра и 34 държавни болници в страната, уточни Николова.

 

Зам.-министърът обясни, че европроектите дават възможност за инвестиции в здравна и социална инфраструктура, която ще допринесе за националното, регионалното и местното развитие и понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус. Чрез тях ще бъдат подпомогнати компетентните центрове с цел развитие на съвместните планове и програми за обмяна на кадрови и информационен ресурс.

NEWS_MORE_BOX

 

Николова посочи, че задължително условие за всеки един проект, финансиран по програмите, е постигането на ясен трансграничен ефект при спазване на принципите на съвместно разработване и съвместно изпълнение и наличие на общ екип или съвместно финансиране на проекта.

 

Тя подчерта, че оперативните програми и тези за гранично и териториално сътрудничество допринасят изключително много за развитието на туризма, включително и на здравния.

 

Над 100 млн. лв. ще бъдат инвестирани през новия програмен период в разкриване на потенциала на туристическите обекти и културно-историческото наследство.

 

Това пък води до насърчаване на частните инвестиции в строителството на туристически инфраструктура, като самите инвеститори също ще имат достъп до някои европейки програми за инвестиции.