1500 нови случая на различни онкохематологични заболявания се диагностицират в България всяка година. Това обяви проф. д-р Жанет Грудева, национален консултант по клинична хематология, по време на кръгла маса на тема: „Постиженията в онкохематологията: от обричаща диагноза до нов живот“.


Злокачествените заболявания на кръвта са в топ 10 по честота както при мъжете, така и при жените, а средната възраст на пациентите е 64 години. Стряскащите данни показват, че ракът на кръвта е и най-често срещаната форма на злокачествено заболяване при децата.


„Най-често срещаното злокачествено заболяване на кръвта при децата във възрастта от 0 до 15 г. е острата лимфобластна левкемия – 85% от случаите“, обясни и проф. д-р Добрин Константинов, национален консултант по детска хематология и онкология и председател на Българското медицинско дружество по детска хематология и онкология. „Благодарение на иновативните терапии в наши дни 5-годишната преживяемост при децата с онкохематологични заболявания се е увеличила до близо 85%. В сравнение с 60-те години на миналия век преживяемостта при острата лимфобластна левкемия от 4% стига до 94% в наши дни. При Неходжкиновия лимфом преживяемостта от 7% стига до 85%, а при Ходжкиновия лимфом от 50% до 90%. При 80% от децата с остра лимфобластна левкемия се наблюдава излекуване - нещо, което е било немислимо преди години“, обясни проф. Константинов.  На кръглата маса, провела се под патронажа на Комисията по здравеопазване към Народното събрание, бяха обсъдени актуалните данни за злокачествените заболявания на кръвта, очакваните иновации в тази сфера и пътят на пациента. Проф. Грудева отчете успехите, които се постигат при използването на нови, модерни терапии за лечение. Приложението на таргетна терапия, имунотерапия и генна терапия в наши дни дават възможност за подобрен контрол на злокачествените заболявания на кръвта. Благодарение на тях се наблюдават благоприятни темпове на покачване на 5-годишната преживяемост при онкохематологичните заболявания като левкемии, лимфоми и множествен миелом.


Днес злокачествените заболявания на кръвта са над 140 типа, а основните групи са три - левкемии, лимфоми, миеломи. Доказано е, че на всеки 35 секунди в света се диагностицира по един пациент със злокачествено заболяване на кръвта, като ракът на кръвта е петото по разпространение онкологично заболяване.  


По време на събитието проф. Генка Петрова, президент на ISPOR за Централна и Източна Европа, представи доклад за напредъка в лечението на онкохематологичните заболявания и данни от анкета с пациенти. Резултатите сочат, че 80% от пациентите не са били запознати с онкохематологичните заболявания, преди да им бъде поставена диагнозата. 60% от пациентите посочват като основен източник на информация по отношение на заболяването лекуващите си лекари, а 87% са доволни от информацията, която им се предоставя. Данните сочат още, че при над 40% от пациентите заболяването е довело до загуба на трудова заетост, при 56% от тях се е налагало да заплащат отделно за лекарствена терапия, а при 50% -  да заплащат допълнително за тестове, изследвания и консумативи.


Кръглата маса е част от информационната кампанията „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“, която стартира през месец май 2018 г. по инициатива на Българско сдружение „Лимфом“, Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Целта ѝ е да повиши информираността на обществото по отношение на рака на кръвта, възможностите за диагностика и съвременно лечение, да разкрие проблемите на пациентите и да привлече вниманието към значението на иновациите в тази сфера.