Незабавни промени в законодателството, които да гарантират благоприятна конкурентна среда за всички лечебни заведения, премахване на искането на здравната каса за двама специалисти по клинична пътека, премахване на делегираните бюджети и връщане на бюджета за здравеопазване от 2009 г. са част от исканията на директорите на общински и частни болници. Стана ясно при внасянето на 77 487 от всички 127 642 подписа в подкрепа на директорите срещу предстоящите здравни реформи на правителството.

 
В случай, че не получат удовлетворителен отговор от правителството до седмица, се предвижда национален протест, каза д-р Стойчо Кацаров, като обясни, че действията им нямат нищо общо с Българския лекарски съюз или политическа партия.
 


150 общински и частни болници в страната ще бъдат закрити до няколко месеца, твърди д-р Стойчо Кацаров. На тези болници са предоставени само половината от средствата по делигиран бюджет, което не може да покрие дори разходите за заплати и осигуровки на персонала и ги обрича на фалит независимо дали директорите са способни или не. „Това са болниците с над 5000 - 10 000 пациенти на година.", подчерта д-р Кацаров.

 
Освен това според него болниците няма как да се преобразуват в лечебни заведения за долекуване, тъй като не съществуват такива пътеки. За преобразуването се изискват и средства, с които не се разполага.
 


Директорите на общинските и частни болници ще внесат жалба до Комисията за защита от конкуренцията срещу поведението на НЗОК да определя на едни лечебни заведения делегирани бюджети на почти 100 % от миналогодишния размер, а на други 30-40 %.


 

Според тях реформата се извършва за сметка на общинските и частни болници, като се спира финансирането им и се предопределя фалитът им. По думите им университетските болници няма да могат да поемат и техните пациенти, което обрича част от население да остане без медицински грижи.