На провелия се българо-германски форум по рискова бременност и ултразвукова пренатална диагностика, стана ясно, че значително се  увеличава честотата на цезаровите сечения.
 


Според различни американски изследвания честотата на цезаровото сечение в света варира между 28% и 75%. Отчита се зависимост между ражданията със секцио и от това, дали става въпрос за държавни и общински или частни болници.
 


Експертите поясняват, че днес, все по-често жените първо се отдават на кариерата си и все по-късно решават да имат деца. В миналото, раждането на първо дете след 30 годишна възраст е било рядкост, а днес се счита за нещо обичайно. Наблюдава се трайна тенденция за отлагане на майчинството за по-късен етап от живота. Възрастта на майката е основен показател за необходимостта от цезарово сечение.


Поради зачестяването на асистираната репродукция, все по-чести са и многоплодните бременности, които също налагат извършването на секцио.


Пациентките, които вече са раждали с цезарово сечение, при следващо раждане, отново го предпочитат пред вагиналното.
 Според световната статистика, ражданията чрез цезарово сечение в държавните болници в Австрия е 16% от всички раждания, в Канада – 23%, в Гърция – 35%, в Бразилия – 37,5%. Честотата на цезаровото сечение в частните болници е много по-висока.
 

 
През 2009 г. във Втора САГБАЛ „Шейново” е имало 4101 раждания, от които 35,5% са чрез цезарово сечение. Въпреки, че в периода между 2006 и 2008 г. в България има намаляване на броя на ражданията, цезаровите сечения са между 30 и 35% от всички раждания.
 

 

Най-честите индикации за цезарови сечения са предходни цезарови сечения и фетални болки и пр.
 


Данните за цезаровите сечения по желание сочат, че в Америка те са 2,5% от всички цезарови сечения, в Китай – 20%, във Великобритания – 9%. В болница „Шейново” все още не се прилага цезарово сечение по желание.
 


Според проучване на АГ-болницата 46% от жените искат да родят нормално, без обезболяващи, 15% предпочитат цезарово сечение по желание, а останалите предпочитат да родят нормално, но с обезболяващи.