Ще получим 147 млн. лв. за инвестиции в здравеопазването, които ще бъдат предназначени за развитие и подобряване на достъпа до онкологична помощ, както и за преструктуриране на домовете за деца до 3 години (ДМСГД). Получаваме сумата заради положителната оценка на средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването от комисията по Оперативна програма „Регионално развитие”.


13 многопрофилни болници за активно лечение от страната – МБАЛ от градовете Монтана, Велико Търново, Русе, Бургас, Сливен, Кърджали, Смолян, Благоевград, в това число и университетските в Плевен, Варна, Пловдив, Александровска в София и СБАЛО София ще кандидатстват за средства за развитие на онкологичното лечение.


Три от изброените болници ще обслужват населението на национално ниво, за което са заделени 63 500 000 лв, а останалите 10 на областно, които ще разполагат със 73 500 000 лв.


Средствата са предвидени за закупуване на апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания. За националните центрове е предвиден пакет от 10 типа апарати като линейни ускорители, планиращи системи, дозиметрична апаратура и други. В една от болниците ще се произвеждат и изотопи за онкологична диагностика.


С пакет от 13 апарата - дигитални мамографи, компютърни томографи, магнитни резонанси,  рентгени, интегрирани лабораторни системи и други ще разполагат регионалните центрове.


В мрежа за обмен на информация ще са свързани националните и регионалните болници с цел да се улесни достъпа на пациентите до лъчелечение.


От Министерство на здравеопазването уточняват, че болниците са подбрани според географското положение, наличието на медицински кадри, сграден фонд, хоспитализации и др., а апаратурата за всяка една е подбрана според наличностите и потребностите в региона. Проектите на 6 от болниците вече са готови и ще бъдат разгледани от оценителната комисия.  Предстои подаването на останалите 7.  След разглеждането на проектите на всички 13 лечебни заведения ще започне и усвояването на средствата, което се предвижда да стане до края на 2012 г.Освен това в Средносрочната рамкова инвестиционна програма се предвиждат 10 млн. лв. за финансиране на де-институционализирането на домовете за деца от 0 до 3 години. С тях ще се преструктурират домовете в Пазарджик, Кюстендил, Русе, Перник, София, Пловдив, Търговище, Монтана, Габрово.


Домовете са избрани според наличността на услуги в общността, брой настанени деца, профил на децата, сграден фонд и др.


Средствата ще се използват за ремонтирането на сградите на домовете. В тях след извеждането на децата в семейна среда ще се предоставят нови услуги за малчуганите. Например, ще се създадат дневни центрове, в които родителите на децата ще могат да ги оставят сутринта и да ги вземат вечер, докато са на работа.


През това време за децата ще се грижат опитни педагози и медицински специалисти.


Предвижда се откриването на здравни кабинети за безплатни консултации на малчуганите и майките им в тези сгради.


Освен това ще се създадат жилища за децата с увреждания, които не са получили шанс за връщане в биологичното им семейство или осиновяване. В тях ще живеят не повече от 8 деца, като в една стая ще бъдат настанени по две.


Допълнителни 16 млн. лв. от оперативна програма „Развитие на Човешки Ресурси” ще се използват за анализ на нуждите на децата, обучение на персонала и други.