„Кръвта е дар за живот. Благодарим ви! “ – това е мотото на стартиралата през 2004 г. инициатива 14 юни да бъде отбелязан като специален ден за честване на доброволното кръводаряване и за изразяване на благодарност към безвъзмездните кръводарители.

 

На тази дата е роден Карл Ландщайнер, носител на Нобелова награда за откриването на системата АBО кръвни групи.


 

Към идеята на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Международната федерация на организациите на доброволните кръводарители, Международната асоциация по трансфузионна хематология и Световната здравна организация, днес са съпричастни над 192 страни по света.

 

В България, за съжаление, броят на доброволните кръводарители е недостатъчен и в страната има недостиг на кръв и кръвни продукти.

NEWS_MORE_BOX

 

Доброволните и безвъзмездни кампании за кръводаряване са основата за осигуряването на достатъчни и безопасни количества кръв, понеже вероятността за предаването на животозастрашаващи инфекции (включително ХИВ и хепатит C) при тях е минимално.

 

При доброволното даряване на кръв се пази здравето на реципиента (човекът, който получава кръв и кръвни продукти) и здравето на дарителя (изключват се заболявания, които биха застрашили живота на човека).

 

Ако хората даряват по принуда, е възможно да скрият важна информация за собственото си здравословно състояние.

 

За кръводарителине не съществува никакъв здравен риск, понеже всички материали и консумативи са стерилни и за еднократна употреба.

 

Процедурата по даряването на кръв отнема около 30 минути, но това е достатъчно, за да се спаси един човешки живот!