Към 25 ноември тази година у нас са регистрирани 139 нови случаи на инфектиране с ХИВ. Данните представи проф. Татяна Червенякова, изпълнителен директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, по време на деветата среща по проекта „Сила за здраве“. 

 
Според тенденцията в по-голямата част от Европа, включително и България, разпространението на ХИВ се запазва на относително едни и същи нива през последните години. 
 
Други обаче са данните за Русия, Украйна и Прибалтийските репубики, където броят на новорегистрираните случаи с ХИВ нараства през всяка следваща година. Разпространението на инфекцията е основно сред употребяващите венозни наркотици.
 
Данните за 2010 г. показват, че живеещите с ХИВ/СПИН в света са 34 милиона. 3,4 милиона деца живеят с ХИВ/СПИН. Новодиагностицираните случаи на ХИВ/СПИН за 2010 г. са 2,7 милиона.
 
У нас, диагностицираните с ХИВ инфекция към 25 ноември са общо 1612. 79% от тях са мъже, най-често във възрастовата група 40 – 49 години. Повечето от болните живеят години с вируса, без наличието на симптоми. Ранното откриване на ХИВ инфекцията е от значение за ефективността от лечението и продължителността на живота. 
NEWS_MORE_BOX
 
По Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България работят 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране. Тестуването в тях вече се прави с бързи тестове, което означава, че първичният резултат е готов в рамките на 5 минути. 
 
Националната референтна лаборатория по ХИВ/СПИН е единствената в страната, в която се извършва окончателната диагностика на ХИВ инфекцията. У нас антиретровирусно лечение се предоставя на всеки ХИВ-серопозитивен, който се нуждае от започване на терапия.
 
Лечението е безплатно за всички, отговарящи на критериите, посочени в локалното Ръководство за лечение на ХИВ, независимо от здравноосигурителния статус. Към момента 549 души от цялата страна се лекуват с антиретровирусна терапия.