Министерството на здравеопазването ще отпусне финансова помощ за справяне с ковид пандемията на 131 болници в страната, които отговарят на определени критерии.

 

За целта ще бъде подготвено проектно предложение по Оперативна програма „Региони в растеж“. Основната цел е да се подготви здравната система за ефективна реакция при бъдещи кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги.


 

От здравното министерство посочват, че средствата се отпускат основно за развитие на телемедицината и за преход към цифровизация на здравното обслужване.

 

С отпуснатите средства лечебните заведения, които са държавна/общинска собственост, би следвало да постигнат готовност за посрещане на нови заплахи от инфекциозни заболявания.

 

В критериите за включване влизат провежданото лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца, и наличието на инфекциозна клиника/отделение в структурата на лечебното заведение.

 

МЗ взема под внимание и изпълнението на критериите за субсидиране по Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

 

Болниците, които ще получат финансова помощ, са разпределени в три групи по отношение на предвидената за закупуване медицинска апаратура:

 

Група I – лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести и/или спешна медицина;

 

Група II – специализирани болници за активно лечение по белодробни болести и специализирани болници за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания;

 

Група III – МБАЛ и СБАЛ в труднодостъпни и/или отдалечение райони, без инфекциозно отделение и/или спешно отделение, субсидирани по Наредба № 3 от 2019 г. и лечебни заведения, СБАЛ и ЛЗ, по чл. 10, ал. 3б, осъществяващи болнична помощ на специфични групи от населението и специализирани дейности по интензивно лечение, както и общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение през последните 6 месеца на пациенти с коронавирусна инфекция и с разкрити структури по медицински специалности, пряко ангажирани с лечение на COVID-19, както и с налични медико-диагностични структури, осигуряващи 24-часов непрекъснат работен график.

 

Критериите за отпускане на финансова помощ на лечебни заведения са достъпни на сайта на здравното министерство.

 

Публикувани са също така списъците на лечебните заведения от група Iгрупа II и група III, както и списъка на медицинската апаратура.