На близо 13 500 деца на възраст от 0 до 18-годишна възраст са поставени силанти през 2017 г. Силантите представляват материал (специален пластичен композит), който се поставя върху дъвкателната повърхност на постоянните детски зъби, за да ги предпази от бактерии, които рушат емайла им и водят до кариеси. Цифрите представи заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова по време на Годишния форум, посветен на изпълнението на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18-годишна възраст.


„До момента тя е обхванала повече от 100 000 деца в цяла България, като е извършено силанизиране на 299 245 зъба от 405 лекари по дентална медицина“, обясни Йорданова. За изпълнението на заложените в програмата цели Министерството на здравеопазването всяка година отделя финансов ресурс в размер на 1 400 000 лв.


Целта на Националната програма е подобряване на оралното здраве на децата до 18-годишна възраст у нас чрез повишаване нивото на информираност относно профилактиката на оралните заболявания. Насочена е към родители, учители, бременни жени, деца и ученици, а в дългосрочен план трябва да помогне за намаляването на разпространението на зъбния кариес чрез прилагане на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 7 години.Изпълнители на програмата са лекарите по дентална медицина, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина. Дейностите се реализират съвместно с Българския зъболекарски съюз.


Puls.bg припомня, че около 90 процента от кариеса в детска възраст е фисурният. Затова превенцията на фисурния кариес е от изключително значение за намаляване на негативните проценти в развитието на по-здрави детски зъби. Методът на запечатване се нарича профилактично покритие или силанизиране на дълбоките фисури. Силантите са подходящи за всички молари и премолари от постоянното и моларите на временното съзъбие. Манипулацията е лека и детето не изпитва болка и притеснение. Любопитен факт е, че за първи път запечатване на дълбоки фисури се прилага успешно през 1955 г.